Místo pro přednášky i ztišení: univerzitní kaple

Bude sloužit pro přednášky s duchovním přesahem, ale také jako knihovna, místo pro příležitostné bohoslužby nebo zkrátka jen prostor ke ztišení: Univerzitní kaple, kterou na začátku května znovu otevřeli v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Původně patřila k areálu Masarykovy nemocnice.

Kaple je nově k dispozici všem zaměstnancům a studentům univerzity jako ekumenické místo pro osobní ztišení, duchovní četbu, modlitbu i duchovní rozhovor.

Jejím hlavním programem nicméně bude přednáškový cyklus Quo Vadis, tedy vystoupení uznávaných odborníků na nejrůznější témata s duchovním přesahem. Konat se budou přibližně dvakrát za semestr. „Zvát budeme odborníky z nejrůznějších vědních disciplín, jejichž činnost přesahuje i do duchovní oblasti či naopak z duchovní oblasti čerpají ve své odborné práci,“ vysvětlila jedna z organizátorek znovuotevření kaple Magdalena Krátká z Přírodovědecké fakulty UJEP.

„V pondělí, úterý a ve středu, vždy od 15:00 do 16:30, zde budou přítomni pro duchovní rozhovor či jinou službu také duchovní některé ze spolupracujících církví. V pondělí z Církve bratrské, v úterý z Církve adventistů sedmého dne a ve středu z Církve římskokatolické. Myslím, že do budoucna se k nám přidají i další,“ upřesnila Krátká.

V opravené kapli je také k dispozici knihovna s duchovní literaturou, budou se zde konat příležitostné bohoslužby a taktéž příležitostná setkávání věřících vysokoškoláků.

Kaple původně sloužila především dlouhodobě hospitalizovaným pacientům ústecké Masarykovy nemocnice. Počátkem tisíciletí už se tolik nevyužívala, hlavně kvůli sílícímu trendu hospitalizovat pacienty na co nejkratší dobu. Nakonec nemocnice kapli uzavřela.

Pak převzala celý areál nemocnice ústecká univerzita. „Zásluhou tehdejší rektorky Ivy Ritschelové byla kaple v roce 2009 znovu vysvěcena a otevřena. Tehdy byla k dispozici zejména duchovně zaměřeným studentům, kteří zde organizovali ve spolupráci s ústeckým arciděkanstvím církve římskokatolické přednášky Quo Vadis,“ popsal rektor UJEP Martin Balej.

Časem ale studentské aktivity utichly a kaple neměla jiné využití. Začátkem akademického roku 2017/2018 se pak sešlo, víceméně náhodou, hned několik nezávislých iniciativ zaměstnanců univerzity žádajících znovuotevření prostor a obnovení někdejší přednáškové činnosti Quo Vadis. Rektor Balej i litoměřický biskup Jan Baxant je podpořili. První přednáška komeniologa Jana Hábla „Když se nikdo nedívá“ o morálních hodnotách výchovy a vzdělávání v obnovené kapli se tak konala na konci května. Nejbližší další oficiální akcí zde bude bohoslužba k zahájení akademického roku, po prázdninách budou taktéž pokračovat i přednášky Quo Vadis.