Změřit hladinu cukru v krvi půjde přesněji, nové senzory testují ve Zlíně

Přesné stanovení cukru v krvi je pro diabetiky velmi důležité. Lépe si odměřit množství nutného inzulínu budou moci díky inovovanému senzoru glukometru, na němž pracují výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzity Pavla Josefa Šafaříka v Košicích.

Na tom, jak zpřesnit měření cukrů v krvi, pracují vědci z Centra polymerních systémů (CPS) a Centra výzkumu obouvání (CVO) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně společně s výzkumníky z Univerzity Pavla Josefa Šafaříka (UPJS) v Košicích. 

Vědci vynalezli nové složení povrchu samotného testovacího senzoru, mezi veřejností známého jako proužek, který se vkládá do glukometru. Ten nyní dokáže až o 70 procent přesněji stanovit obsah cukru v krvi. Navržený senzorický povrch je určen pro elektrochemické glukometry, které měří množství  cukru v krvi podle biochemické reakce vyvolané elektrickým proudem. 

„Základem nové kompozice je polysacharid chitosan, který má schopnost vázat vodivé kovy. Správná kombinace těchto dvou základních komponent zvyšuje odezvu elektrického proudu na přítomnost  glukózy, a to umožňuje velmi přesné stanovení cukrů v krvi,“ popisuje Petr Sáha, garant skupiny Energetické a kompozitní materiály, kterou vede v Centru polymerních systémů. 

„Současné glukometry pracují na principu oxidace glukózy za přítomnosti enzymu. Ten je ale nestabilní, a proto se ho snažíme nahradit nanočásticemi, které by usnadnily přesnější stanovení cukru anebo případně také inzulínu. Náhradou tohoto enzymu nanočásticemi by navíc mohlo dojít k výraznému snížení ceny samotných senzorů,“ upřesňuje Renáta Oriňaková, řešitelka projektu z Katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Přírodovědecké fakulty UPJŠ v Košicích. 

„Takto připravené senzory budou stabilnější, přesnější a rychlejší. A zároveň budou mít delší životnost a menší nároky na skladovací podmínky,“ dodává Ivana Šišoláková, členka výzkumného týmu. Zatímco současné senzory mají životnost přibližně půl roku, u těch inovovaných by to mohlo být až pět let. 

Princip nového způsobu měření cukrů je již chráněn přihláškou vynálezu, který nyní posuzuje Český patentový úřad. 

Současně na obou univerzitách probíhá intenzivní příprava různých kombinací senzorických materiálů tak, aby bylo dosaženo co největší citlivosti senzorových proužků. Předpokládá se, že v průběhu několika měsíců bude přistoupeno k praktickému testování připravených prototypů.