Výročí Mendela připomenou pěstováním hrachu i kuchařkou

Letošní 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela připomíná Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (MU) dvěma interaktivními akcemi, ve kterých hraje hlavní roli hrách. Právě při jeho pěstování v opatství na Starém Brně Mendel objevil a popsal zákony dědičnosti. Všestrannost zájmu tohoto génia, který se věnoval i včelařství, meteorologii, matematice, fyzice, chemii či pozorování skvrn na Slunci, pak představí série speciálních podcastů pod názvem Člověk Mendel. 

„Gregor Johann Mendel svým vědeckým dílem položil v Brně v roce 1865 základy genetiky. Je proto právem nazýván otcem genetiky a přirovnáván k takovým velikánům, jako byli Koperník, Darwin, Einstein a další. Přesto se o osobnosti G. J. Mendela ví poměrně málo,“ popisuje v jednom z úvodních podcastů Jiřina Relichová z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU. Podcasty bude fakulta postupně zveřejňovat zde

Další díly pak posluchačům představí charakteristické rysy Mendelovy osobnosti a klíčové okamžiky v jeho životě. „Mendel se zajímal i o praktické záležitosti hospodaření. Ve svých dopisech domů se často zmiňoval o počasí, o přezimování stromů či ozimů, o nemoci brambor a kolik zrovna stojí na trhu to které obilí, komentoval, jak se dařilo přezimovat obilovinám a ovocným stromům a poskytoval praktické rady,“ uvádí Relichová. Část je věnována aktuálnímu výzkumu v oblastech, ve kterých pracoviště Přírodovědecké fakulty MU rozvíjí základy položené Mendelem.    

V interaktivní časti programu si zájemci mohou vyzkoušet, že vypěstovat hrášek, aby vyrostl a dospěl do lusku, není tak snadné. Do akce se zapojili studenti a akademici ze čtyř fakult MU, kteří budou zaznamenávat klíčení, růst i sklizeň hrachu v nejrůznějších prostředích od učebny, přes kancelář až po laboratoř. Výsledky pěstování hrachu chce fakulta sdílet a průběžně prezentovat na webových stránkách. 

„Hrách není jen rostlinou, na které byly objeveny základy dědičnosti, ale i chutnou plodinou, a protože máme na univerzitě mnoho národností, vyzvali jsme studenty i zaměstnance, aby nám své recepty z hrachu zaslali s tím, že z těch nejlepších připravíme mezinárodní kuchařku,“ prozradila Martina Petříková z marketingového oddělení Přírodovědecké fakulty MU. 

Všechny akce jsou součástí bohatého programu oslav, který u příležitosti 200 výročí narození připravila Masarykova univerzita.