Pražské univerzity rozehrají priority českého předsednictví

Šest univerzit sídlících v hlavním městě představí 22. června 2022 žákům základních a středních škol, stejně jako širší veřejnosti, priority českého předsednictví Radě EU. To začíná 1. července a skončí s novým rokem. Akce Rozehrané priority českého předsednictví se uskuteční na Vítězném náměstí od 8:30 do 18:30 společně s tradičním festivalem VědaFest, který se letos koná již podesáté, a je volně přístupná komukoli.

Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Česká zemědělská univerzita, Akademie múzických umění a Vysoká škola umělecko-průmyslová otevřou pro návštěvníky řadu popularizačně laděných stánků, jež se budou hravou formou věnovat klíčovým tématům českého předsednictví Radě EU. 

„Návštěvníci si budou moci vyzkoušet experimenty a interaktivní hry a kvízy v oblastech digitalizace, kyberbezpečnosti, energetické bezpečnosti, klimatické změny a svobody a odpovědnosti medií. Stejná témata zároveň budou reflektovat popularizační přednášky renomovaných odborníků, které jsou součástí doprovodného programu v budově ČVUT,“ upřesňuje za organizátory Michal Janovský z VŠCHT Praha s tím, že v 11:00 dojde k symbolickému předání předsednické štafety v oblasti vysokého školství od vědecké atašé Francouzského velvyslanectví v Praze Véronique Debord-Lazaro do rukou předsedy Rady veřejných vysokých škol, profesoru Milanu Pospíšilovi. 

Akce se koná díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství a vzdělávání. Cílem projektu je přispět ke komunikaci priorit českého předsednictví směrem k českým žákům a studentům za účelem zdůraznění přínosu členství v EU pro Českou republiku s ohledem na české vysoké školství. 

„Aby měla událost co největší dopad, spojili jsme síly s organizátory tradičního festivalu VědaFest, který sám o sobě nabízí velmi kvalitní popularizační program. Svědčí o tom skutečnost, že  v posledních letech jej navštěvuje pravidelně více než 10 tisíc návštěvníků,“ říká Janovský. Letošní, jubilejní ročník VědaFestu má za cíl ukázat lidem, že věda je všude kolem nás, denně se jí dotýkáme a běžné výsledky vědy používáme, aniž bychom si toho byli vědomi. Ukázat, že věda není žádná magie, že věda je činnost nejen zajímavá, ale především užitečná. Ukázat, že i vědci jsou lidé, kteří zábavným a hravým způsobem umí představit výsledky své práce. Každý z návštěvníků se tak může na chvíli stát výzkumníkem, badatelem, konstruktérem, architektem, pilotem, záchranářem, vojákem nebo třeba kameramanem, hasičem, kovářem nebo truhlářem a nahlédnout na chvíli do mnoha oborů.