Pražské univerzity představily priority českého předsednictví tisícům zájemců

Přes 15 tisíc lidí navštívilo na konci června dejvický kampus, kde se společně s 10. ročníkem tradičního festivalu Vědafest konala akce Rozehrané priority českého předsednictví.

Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Česká zemědělská univerzita, Akademie múzických umění a Vysoká škola umělecko-průmyslová otevřely pro návštěvníky expozice, které popularizačním způsobem představily vybraná témata českého předsednictví Radě EU, jež startuje 1. července a končí 31. prosince 2022. 

Návštěvníci z řad školáků, studentů i široké veřejnosti si na stáncích pod širým nebem vyzkoušeli experimenty, interaktivní hry a kvízy v oblastech digitalizace, kyberbezpečnosti, energetické bezpečnosti, klimatické změny a svobody a odpovědnosti medií. Nechyběla ani expozice Úřadu vlády ČR s názvem Evropa jako úkol. 

Přes 300 zájemců pak absolvovalo na půdě ČVUT popularizační přednášky renomovaných odborníků, které byly zaměřeny na softskills v energetice, kybernetický zločin, sílu dezinformací a klimatickou změnu v souvislosti s vodou v krajině. 

V rámci programu došlo také k symbolickému předání předsednické štafety v oblasti vysokého školství od vědecké atašé Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR Véronique Debord-Lazaro do rukou předsedy Rady veřejných vysokých škol, profesoru Milanu Pospíšilovi. 

„Přeji vám jen to nejlepší do složitého období, které vás během českého předsednictví čeká. Věřím, že společně budeme dost silní na to, abychom se posunuli vpřed ve všech klíčových výzvách, kterým Evropa čelí, včetně těch souvisejících s univerzitami a výzkumnou sférou. Je třeba zvýšit úroveň synergie mezi vzděláváním, výzkumem, inovacemi a službou společnosti. Posílit kooperaci mezi Evropou a zbytkem světa, dále pak rozvíjet evropské univerzitní aliance a výzkumné infrastruktury,“ uvedla během slavnostního proslovu Debord-Lazaro. 

„Za české vysoké školy mohu slíbit, že uděláme maximum pro řešení zmíněných problémů, a to nejen během českého předsednictví, ale i v následujících letech,“ reagoval profesor Pospíšil.  

Kromě programu k českému předsednictví měli návštěvníci k dispozici další expozice věnované popularizaci vědeckých a vzdělávacích témat. Příznivci technických věd si užili studentské formule, virtuální projekci jaderné elektrárny, robotiku, radiaci i techniku v medicíně. Zájemci o chemii si ji užili ve všech podobách. Od materiálů, skla, vody, hnojiv až po potraviny a jejich rozbor nebo možnosti alternativních zdrojů potravin.

Zájemci o humanitní obory také nepřišli zkrátka. Mohli se seznámit se zaniklými písmy a abecedami starověku nebo si přečíst starobylé kuchařské knihy. Množství příznivců našly medicínské obory ve spojení s obory farmaceutickými, ať už se jednalo o první pomoc, správné čištění zubů, přírodní zdroje léčiv, fyzioterapeutické postupy nebo třeba ukázky chirurgického šití. Návštěvníky oslovily dovednosti asistenčních psů, kognitivní testy, svět hmyzu, svět vody nebo demonstrace práce kriminalistů.

Akce Rozehrané priority českého předsednictví se konala díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství a vzdělávání.