Studium umělé inteligence a analýzy dat nově na Jihočeské univerzitě

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získala akreditaci studijního programu “Artificial intelligence and Data Science” (MAID), který je v podmínkách jihočeského regionu poměrně unikátní. Jedná se totiž o magisterský navazující přeshraniční studijní program typu joint degree, vyučovaný v anglickém jazyce, jehož absolventi získají dva tituly (Mgr. (CZ) a M.Sc. (DE)). První kolo dodatečného přijímacího řízení do tohoto exkluzivního studijního programu stále probíhá a zájemci mohou podávat přihlášky až do 24. července.

Tento program vznikl v úzké spolupráci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (University of South Bohemia – USB) a Univerzity aplikovaných věd v Deggendorfu (Deggendorf Institute of Technology – DIT). Výjimečný není jen svým přeshraničním konceptem (doplňuje a rozšiřuje tak již existující spolupráce, především s rakouským Linzem), ale především svým zaměřením na fenomén umělé inteligence ve spojení s pokročilou analýzou dat.

„Unikátní je především svým profesním zaměřením, tj. orientací na aplikovaný sektor, kde si studenti ověří aplikace metod umělé inteligence v praxi,“ upřesňuje Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D., vedoucí Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem tohoto exkluzivního studijního programu je připravit odborníky, kteří budou schopni v praxi aplikovat rozšířené znalosti a dovednosti z oblasti umělé inteligence a metod strojového učení, ale také z problematiky datových věd či moderních datových analýz a interpretací.

Zimní semestr je vyučován vždy od října v Českých Budějovicích, druhý letní semestr pak od března v Deggendorfu. Další dva semestry si student vybírá podle svých priorit. Studium nabízí vysokou míru flexibility, a je tak možné zahájit také v letním semestru v Německu a pokračovat v Českých Budějovicích díky minimalizaci předmětových návazností a prerekvizit.

MAID je profesně zaměřený studijní program, který vznikl ve spolupráci s nejvýznamnějšími firmami v příhraničním regionu, ale také za značné podpory Jihočeské hospodářské komory (JHK). Vznik studijního programu byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce mezi svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, CÍL EUS 2014-2020.

Přijímací řízení pak bude probíhat formou osobního motivačního pohovoru. Více informací naleznou zájemci o tento studijní program na jeho oficiálních stránkách: https://maid.education