Na VŠCHT vzniká excelentní výzkumná skupina v oblasti medicinální chemie. Povede ji italský profesor Brancale

Řady výzkumníků Vysoké školy chemicko-technologické v Praze rozšířil špičkový zahraniční odborník Andrea Brancale z Univerzity v Cardiffu. Mezinárodně uznávaná osobnost zvítězila v konkurzu na pozici „Chair Medicinal Chemistry“ s cílem vybudovat na univerzitě novou excelentní výzkumnou skupinu a produkovat vysoce kvalitní vědecké výstupy v oblasti medicinální chemie. Nová prestižní pozice byla vytvořena prozatím na 5 let a to za finanční podpory společnosti IOCB Tech a ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (UOCHB).

„Andrea Brancale je vyzrálá, mezinárodně uznávaná vědecká osobnost, což potvrzuje celá řada publikací v prestižních časopisech (celkem je autorem téměř 200 publikací), H index 40 (Scopus), autorství celé řady patentů a skutečnost, že je zván jako řečník na prestižní mezinárodní konference,“ říká profesor Radek Cibulka, vedoucí Ústavu organické chemie, který byl za zřízení nové pozice a průběh konkurzu zodpovědný. „Má rovněž vybudovanou rozsáhlou síť mezinárodních spoluprací. Ve svém výzkumu se zabývá zejména počítačovým návrhem léčiv a syntézou biologicky významných molekul se zaměřením na látky s protinádorovými účinky a antivirotika. V rámci spolupráce v českém a celoevropském prostoru však plánuje oblast léčiv rozšířit na další terapeutické oblasti,“ dodává Cibulka. V tomto směru již nyní Andrea Brancale připravuje projekty v rámci mezinárodních konsorcií (např. grant u NIH), ale i v rámci ČR (např. zapojení v rámci projektu OP JAK Špičkový výzkum).

„Věřím, že k rychlému využití výsledků základního výzkumu v klinické praxi je nezbytná spolupráce mezi chemiky, farmaceuty, biology, strukturními biology a lékaři. Zvlášť když lidé s různými specializacemi mohou spolupracovat hned od prvních fází projektu,“ říká profesor Brancale s tím, že vytvářet kolem sebe takové výzkumné prostředí je jedním z cílů jeho působení na VŠCHT.

Brancale, jenž byl vědeckou radou VŠCHT Praha schválen na místo mimořádného profesora v oblasti chemie, se rovněž zapojí do výuky studentů, a to především v rámci doktorského studijního programu Léčiva a biomateriály. Pro tento program již vytvořil rámec nového předmětu Drug design and discovery. Zapojí se i do školení bakalářských a magisterských studentů v rámci studijního programu Syntéza a výroba léčiv a Chemie. Jeho další důležitou aktivitou bude mentorování mladých juniorských týmů působících na VŠCHT Praha v oblasti medicinální chemie. Již letos jako interní člen VŠCHT Praha vystoupil v rámci Mezinárodní letní školy medicinální chemie, kterou VŠCHT pořádá každoročně ve spolupráci s UOCHB a Weizmannovým institutem věd (Izrael, Rehovot).

V souvislosti s nástupem profesora Brancaleho bylo též na VŠCHT Praha zřízeno Pracoviště medicinální chemie, jehož vedoucím se stal. Toto pracoviště bude působit v rámci nových laboratorních prostor, které pro činnost nových excelentních týmů VŠCHT Praha před nedávnem vybudovala.