Simulátor padákového kluzáku, brýle s VR nebo dvojník Komenského. Plzeň zve na Noc vědců

V pátek 30. září bude Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) hostit oblíbenou Noc vědců. Společně se stovkami univerzitních, vědeckých a výzkumných pracovišť po celé Evropě ukáže, že věda je nejen užitečná, ale i zábavná. V prostorách technických fakult v kampusu na Borských polích bude od 18 do 22 hodin připraveno na 18 expozic pro všechny, kteří chtějí poznávat svět všemi smysly. Právě to je totiž téma letošní Noci vědců. Vrcholem té plzeňské pak bude videoprojekce na jednu z budov. 

Expozice, spojené tématem „Všemi smysly“, zaplní přízemí Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnickéFakulty strojní. Představí se ale i další fakulty ZČU, oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání, městské Centrum robotiky, Techmania Science Center nebo Doosan Škoda Power. Malí vědečtí nadšenci se mohou těšit na virtuální realitu, experimenty se zvukovými pomůckami, ukázky, při nichž bude potřeba zapojit hmat nebo například vnímat magnetické pole a mnoho dalšího. Ve 21.30 hodin pak Noc vědců vyvrcholí videoprojekcí na budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, již umělci z této fakulty rovněž připravili. 

Ještě předtím si však návštěvníci prohlédnou a vyzkouší všechny expozice. Kdo by nechtěl alespoň na chvíli létat a dívat se na svět z ptačí perspektivy? Simulátor padákového kluzáku na Fakultě elektrotechnické, který slavil velký úspěch už na Dni vědy a techniky 9. září, takový pohled nabídne. S brýlemi na virtuální realitu se malí proletí nad krajinou, budou ovládat směr padáku, zkusí si přistání a chování v nestandardních letových situacích. Ošálit návštěvníky virtuální realitou zkusí také Fakulta strojní na stanovišti Strojařina všemi smysly. 

V expozici Jak můžeme cítit magnetické pole návštěvníci zjistí, že ačkoliv je magnetické pole všude kolem nás, naše smysly ho nezaznamenají. Přesto jsme schopni ho vnímat. Téma představí František Mach z Fakulty elektrotechnické, který nedávno se svým science slamem o robotech získal 2. místo v celorepublikové soutěži v popularizaci vědy Český VŠEVĚD. Soutěž letos poprvé uspořádali národní koordinátoři Noci vědců, jimiž jsou Ostravská univerzita a VŠB – Technická univerzita Ostrava. 

Na stanovišti Fakulty aplikovaných věd Akustika na vlastní uši si zájemci vyzkouší moderní možnosti záznamu a zpracování zvuku nebo poznají akustické úpravy prostorů, vedoucí k lepší srozumitelnosti. V expozici Kybernetický šestý smysl se seznámí s virtuálním dvojníkem Jana Amose Komenského, objednají si nápoje u virtuálního číšníka a také se mohou těšit na celebritátor, který zjistí, které známé osobnosti se nejvíce podobají. 

Fakulta pedagogická nechá zkoumat Fyziku všemi smysly, Fakulta filozofická dá nahlédnout do Dobrodružství archeologie a prozradí Jaké je to mít smyslovou zkušenost, oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání zase zve: Bav se vědou všemi smysly. V expozici Jak snadno se necháme oklamat ukáže Fakulta ekonomická formou soutěže, jak mohou marketéři jednoduchými triky ošálit naše smysly a mysl, a upozorní na některé zajímavosti našeho nákupního chování.  

Možnost otestovat si své smysly nabídne také Fakulta zdravotnických studií na stanovišti Smysl pro prevenci a záchranu. Fyzioterapeuté se zaměří na vše, co se týká chůze. Návštěvníky tak čeká škola zdravé chůze, ukázka modelů patologie chůze, měření na specializovaném přístroji a orientační snímek nohy. Radiologové představí svůj obor od RTG kazet a filmu až po současné moderní hybridní systémy. Na RTG snímcích bude možné prohlížet typické patologie. Zájemci si budou moci vyzkoušet ochranné pomůcky používané k ochraně proti ozáření.

Záchranáři představí modifikovaný ABCDE postup pro poskytování kardiopulmonální resuscitace, jejíž včasné zahájení a správné provádění zahraňuje lidské životy. Laboranti představí Briggs-Rauscherovu reakci, známou také jako „oscilační hodiny“, která je jednou z nejčastějších demonstrací chemické oscilační reakce. Všeobecné sestry nabídnou měření krevního tlaku a testování správné hygieny rukou pomocí UV lampy. Porodní asistentky se pak zaměří na správný vývoj plodu během těhotenství a upozorní na faktory, které jej mohou během těhotenství poškodit. 

Techmania Science Center si pro návštěvníky připravilo experimenty se zvukovými pomůckami, například ukázky orientace člověka v prostoru podle zvuku v porovnání se zvířaty. Nebudou chybět ani pokusy s termokamerou a experimenty s vnímáním barev. Program bude doplněn i efektními pokusy s tekutým dusíkem nebo světelnými chemickými experimenty. Centrum robotiky se zaměří na programování a roboty.

Doosan Škoda Power představí turbíny. V expozici Netočí jen kamera ukáže, že aby se turbíny točily správně, využívají se mimo jiné kamery pro zobrazení teploty či hluku. 

Kompletní program plzeňské Noci vědců najdete na webu akce.

Na YouTube kanálu ZČU se navíc nejpozději v den konání Noci vědců objeví čtyři speciálně pro tuto příležitost natočená videa, v nichž zástupci Fakulty zdravotnických studií představí fyzioterapii po cévní mozkové příhodě, zástupci Fakulty aplikovaných věd rehabilitaci ve virtuální realitě, zástupci Fakulty elektrotechnické simulátor padákového kluzáku a zástupci Fakulty pedagogické fyziku. Tato videa budou k vidění i po akci.