Kandidátem na děkana Přírodovědecké fakulty UHK byl znovu zvolen fyzik Jan Kříž

Jako kandidáta na funkci děkana pro volební období 2023–2027 zvolil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (PřF UHK) jednohlasně doc. RNDr. Jana Kříže, Ph.D. Do funkce by měl být jmenován rektorem UHK Kamilem Kučou k 1. březnu 2023. Jedná se o jeho druhé volební období, v čele fakulty stojí od roku 2019.

„Rozhodl jsem se kandidovat, protože cítím, že má práce ještě nebyla dokončena. Máme za sebou mnoho úspěchů, např. rozšíření nabídky doktorského studia, akreditování double-degree programů, a hlavně získání dalších práv k habilitačnímu a profesorskému řízení v oboru ICT ve vzdělávání. Jako zásadní společenský problém, který však musíme řešit, vidím nedostatek učitelů přírodních věd. Jedním z mých cílů bude tedy rozvíjet tyto programy tak, aby byly pro uchazeče atraktivní a měli motivaci se do nich hlásit. Částečné řešení vidím i v možnosti rozšíření aprobace současných učitelů formou programů celoživotního vzdělávání. Jejich nabídku se nám podařilo v době mého vedení nastartovat a budeme na ní dále pracovat,“ popisuje Jan Kříž.

Další oblastí, které má v plánu se v nadcházejícím období věnovat, je podpora a rozvoj vědy: „Daří se nám udržet počet publikovaných článků ve vědeckých databázích a je patrné, že jejich kvalita roste. Také aplikovaný výzkum se rozvíjí, mám radost, že máme první spin-off firmy, spolupracujeme i s komerční sférou. Zaměřit se musíme ale také na získávání mezinárodních projektů ve spolupráci se zahraničními partnery a stabilní a strategické financování vědy na fakultě,“ uvádí další cíle.

„Rád bych také podpořil cesty, které povedou k větší energetické soběstačnosti naší fakulty. Přeji si, aby fakulta zodpovědně přistupovala k životnímu prostřední, aktivně se zapojovala do celospolečenských aktivit týkajících se společenské a environmentální zodpovědnosti a byla v ní vzorem,“ uzavírá Jan Kříž.