Akademici z Ostravské univerzity posílají na světové univerzity výzvu k podpoře boje Íránek a Íránců za lidská práva v jejich zemi

Ostravští akademici publikovali na světové petiční platformě change.org Otevřený dopis Íránců žijících ve svobodném světě a vyzvali vedení českých i světových univerzit, studující a všechny, kterým není situace v Íránu lhostejná, k jeho podpisu.

Univerzitní prostředí má řadu mezinárodních vazeb a akademici z Ostravské univerzity (OU) jsou v kontaktu jak s kolegy na íránských univerzitách, tak vědci a studenty s perskými kořeny mimo Írán. Alarmující situaci v Íránu, kterou vyhrotila smrt dvaadvacetileté studentky práv Mahsy Amíní, již nechtějí jen přihlížet. Vyzývají proto mezinárodní akademickou obec i veřejnost, aby se připojila k Ostravské iniciativě pro podporu svobody a dodržování lidských práv v Íránu.

„Vyjádřit otevřeně nesouhlas s bezostyšným ignorováním lidských práv a šířit povědomí o utrpení lidí v Íránu považujeme za svou povinnost. Chceme studenty vést k zájmu o společnost a k zodpovědnosti za to, jak se jí vede, proto sami nemůžeme být lhostejní,“ říká Renáta Tomášková, prorektorka pro mezinárodní vztahy Ostravské univerzity.

Se zástupci autorů otevřeného dopisu se symbolicky v Den boje za svobodu a demokracii, 17. listopadu, spolu s kolegy z Ostravské univerzity setkal docent Martin Štěpnička. „Bohužel mnoho lidí stále uvažuje ve stereotypech a žije v mylné představě, že je režim v Íránu takový, jaký si tamní majoritní společnost přeje. Za celou svou kariéru jsem nepotkal žádného kolegu z Íránu, který by režim podporoval. Nikdo z nich se nikdy nechoval necitlivě nebo nadřazeně k ženám. Naopak s režimem aktivně bojují. Jejich situace se dá přirovnat k naší v 80. letech. Dramatický rozdíl však je v tom, že islamistický režim potlačuje jejich protesty s pro nás nepředstavitelnou brutalitou. A oni mají nesmírnou odvahu této brutalitě čelit,“ říká Martin Štěpnička jeden z organizátorů Ostravské iniciativy pro podporu svobody a dodržování lidských práv v Íránu.

Na jaře tohoto roku se OU stala členem mezinárodní organizace Scholars at Risk; ta pomáhá akademikům, kteří jsou kvůli svým názorům ve své zemi v ohrožení, hledá pro ně azyl a poskytuje morální podporu, ale nejen to. Zásadní součástí aktivit je vzdělávání v oblasti lidských práv.

„Díky SAR máme možnost pozvat k přednášce online i osobně íránské vědce a dozvědět se o historii a přítomnosti Íránu také z jejich pohledu. A ještě jinak snad pomůže nahlédnout do života v Íránu výstava fotografií íránských fotografů, již máme rovněž v plánu,“ upřesňuje Renáta Tomášková.

„Utvářet si postoj k různým událostem hledáním podrobnějších informací a nahlížením situací z různých perspektiv je základem kritického myšlení. Proto nezůstáváme jen u prohlášení, ale připravujeme návazné vzdělávací aktivity, které mají za cíl (nejen) studentům takové podněty a příležitosti poskytnout,“ upozorňuje na plánované přednášky, výstavy a diskuze s odborníky Renáta Tomášková. 

Na Ostravské univerzitě respektujeme obavy autorů dopisu o jejich bezpečí a bezpečí jejich rodin, proto neodhalujeme jejich identitu. Iniciativu jsme proto vizuálně doprovodili symbolickou fotografií anonymní ženy, protože uznáváme, že právě ženy mají vůdčí roli v tomto hnutí, s posterem zobrazujícím íránské protestující s portrétem Mahsy Amíní. Fotografovali jsme u Pamětní desky studentům Listopadu 1989 autora Jana Šnébergera umístěné na fasádě budovy Ostravské univerzity, která připomíná boj za svobodu a demokracii.