Reakce předsedkyně GA ČR na komentář Co dusí českou vědu

Chtěli bychom krátce reagovat na příspěvek Mgr. Martina Kočího, Ph.D., který se objevil v časopisu Universitas. Co se týče GA ČR projektů excelence EXPRO, jde ze strany dr. Kočího o nedorozumění. Není pravdou, že jediným cílem grantu EXPRO je zvýšení počtu ERC přihlášek a už vůbec není jediným kritériem úspěšnosti projektu, zda tato podmínka byla splněna. Je sice pravda, že toto je podmínka nutná, ale není ani zdaleka postačující. Hodnotit se bude zejména kvalita výstupů řešení projektu s důrazem na jejich excelenci. Nedá se tedy říci, že by podaná přihláška do ERC soutěže dokázala vyvážit to, že jinak bylo dosaženo při řešení projektu pouze průměrných či podprůměrných výsledků.

V souvislosti s úvahami dr. Kočího na téma podávání ERC projektů mladými badateli bychom chtěli upozornit na to, že GA ČR už před dvěma roky reagoval na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC) na novou iniciativu „Fellowship to visit ERC grantee“ vypsáním nové skupiny grantových projektů s názvem Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů. Ta je sice určena pouze řešitelům juniorských projektů GA ČR, není tedy dostupná pro úplně pro všechny žadatele, nicméně tuto podmínku si vyžádala sama ERC. GA ČR může v rámci těchto projektů financovat pobyty řešitelů juniorských grantů na pracovištích dosavadních řešitelů projektů ERC v zahraničí. Zahraniční stáž by měla umožnit mladým, úspěšným vědcům získat rozhled v konkurenčním prostředí mezinárodního výzkumu. Poté by si měl mladý vědec podat projekt ERC. Překvapilo nás, že o tuto formu podpory je zatím nulový zájem.