Do třetí dekády vstoupila konference Hradecké ekonomické dny svým 21. ročníkem

Hradec Economic Days (HED) pořádá Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou ve Wrocławi, Ekonomickou univerzitou v Krakowě a s Charles University Innovations Prague již od roku 2003. K letošní dvoudenní akci se připojila Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity a nově také International Project Management Association Česká republika s Univerzitou Pardubice.  

Konferenci otevřela tradičně předsedkyně HED, prorektorka pro studium a kvalitu UHK, Petra Marešová.  Děkan fakulty Josef Hynek ve svém uvítání vyzval k vnímání složité doby jako příležitosti a popřál konferenci úspěch. Následně už podium patřilo významným řečníkům konference. Za Českou bankovní asociaci vystoupil její hlavní ekonom Jakub Seidler s ekonomickým výhledem České republiky. „V úvodu jeho celkový pohled na monetární politiku nejvýznamnějších centrálních bank ukázal mimořádnost několika posledních let převyšující výrazně i poslední finanční krizi z roku 2008. Přesto jeho vystoupení v následné diskusi nekončilo pesimisticky, a to nejen díky informaci, že česká populace skrze hypoteční úvěry inflaci stále vnímá jako spíše dočasnou epizodu,“ uvedl jeden z předních koordinátorů konference docent Ivan Soukal.

Druhé vystoupení již pootevřelo leitmotiv konference směřující k inovacím. Proděkanka Metropolitní univerzity v Oslu Tale Skjølsvik hovořila o trvale udržitelných modelech podnikání a inovacích. Její přednáška ukázala několik případů norských firem snižujících spotřebu omezených zdrojů a také svou hádankou rozhýbala publikum. Pozornost tak byla přesně načasovaná pro posledního řečníka, který prezentoval úspěšný spin-off a start-up: GeneSpector a Macromo. Jejich spoluzakladatel Michal Pohludka nejprve představil, jak GeneSpector dokázal několikanásobně zvýšit testovací kapacitu českých laboratoří během prvního roku COVID pandemie, aniž by firma měla jediného kmenového zaměstnance. Macromo nyní nabízí možnost individuální analýzy určitých částí genomu. To poté doplnil vyhodnocením zdravotních rizik, ke kterým má daná osoba geneticky sklon, a dodal doporučení pro výživu, sport i spánek. To vše skrze aplikaci do mobilního telefonu.  

Konkurovat takto informačně nabytému dopoledni nebylo jednoduché, ale program vedle tradičních sekcí s příspěvky autorů nabízel další lákadla. První novinkou byla nová sekce spojená s panelovou diskusí k problematice projektového managementu s mezinárodní organizací International Project Management Association.  

Po ochutnávce kávy s přednáškou připravil Jaromír Zahrádka ukázku valuačních metod pro projekty transferu technologií od rané fáze výzkumu po výsledné vypuštěním léku na trh. Všichni aktivní investoři měli možnost čerpat informace a nápady, které v popularizačních videích na Youtube skutečně neuvidíte. „Last but certainly not the

least událostí byla diskusní sekce Transfer technologií druhý den konference. Rektor UHK Kamil Kuča a prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ondřej Krejcar již téměř rok před konáním spolupracovali s naším HED týmem, aby získali řečníky, kteří se skutečně mají, o co podělit. Začátek sekce se nesl v duchu představení možností podpory jako myšlenky, až po založení firmy s řečníky,” sdělil Ivan Soukal, který na FIM UHK působí na Katedře ekonomie. Dále se představil Richard Schneider ze společnosti CzechInvest, Markéta Kühnelová z Technologické agentury ČR a Mariana Pacheco Blanco z AMIRES Inc.  

Druhá část sekce patřila úspěšným příkladům nových firmem, které vznikly na univerzitní půdě, ale také inspirativním prezentacím jdoucím na opačnou stranu start-upů. Tedy stát se po vlastních úspěších investorem do úspěchů jiných nových start-upů. O tom hovořila Jana Žaludová /Investiční fond i&i Biotech Fund/, Martin Radina /Spadia Lab, a.s./, Siti Hamidah Mohd-Setapar /Universiti Teknologi Malaysia/ a Vojtěch Tambor /TRILAB Group, s.r.o./. „Řekla bych, že tady v Čechách máte možnost jako investoři nabídnout víc, což je pro mě velkou výzvou. Jsem poprvé v Čechách i na této konferenci, ale už teď vím, že ne naposled. S docentkou Marešovou a profesorem Krejcarem máme spoustu plánů pro budoucí spolupráci, na což se těším,“ uvedla Siti Hamidah.  

Každá dobrá událost jednou skončí, a to platí i pro tuto konferenci. Kromě sborníku s 92 články od autorů celkem ze 12 zemí, zůstávají nejen kontakty, ale hlavně nové myšlenky.