Univerzita Hradec Králové je spolu s dalšími jedenácti evropskými univerzitami zapojena do aliance EURESTRA

Dvanáct vysokoškolských institucí spojilo své síly, aby obohatily evropský vysokoškolský vzdělávací a výzkumný prostor díky svému portfoliu společných špičkových tvůrčích aktivit. Ty cílí především na zodpovědnou transformaci a inovativní přístupy. Právě proto tyto univerzity spolupracují v alianci EURESTRA – Evropské univerzitě pro zodpovědnou transformaci.

Členy aliance EURESTRA je dvanáct všeobecně zaměřených vysokoškolských institucí se společným cílem propojit zodpovědně evropský prostor se světem, zvláště pak s Afrikou. Integrace členů EURESTRA je možná díky silným stránkám jednotlivých institucí, které se navzájem prolínají a zároveň doplňují, čímž jsou schopné lépe dosáhnout společných cílů. Členské univerzity reprezentují celé geografické spektrum evropského regionu, počínaje střední a západní Evropou, dále severní a jižní včetně Balkánu a zámořského regionu Réunion.

Členové:
Česko – University of Hradec Králové
Německo – University of Bayreuth
Bosna & Herzegovina – University of Sarajevo
Francie – Université Bordeaux-Montaigne
Francie – Institute Sciences Po Bordeaux
Francie – Université de la Réunion
Řecko – Athens University of Economics and Business
Itálie – University of Naples L'Orientale
Polsko – University of Szczecin
Portugalsko – University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Švédsko – Mid Sweden University
Španělsko – University Pablo de Olavide

Na základě odbornosti členů aliance EURESTRA a jejich zkušeností cílíme na globální přesah spolupráce ve vysokoškolském prostoru. Proto jsou do spolupráce v rámci aliance zapojeni i strategičtí partneři z naší celosvětové akademické sítě. Zaměřujeme se nejen na inovace a působení v rámci Evropy, ale chceme podporovat excelenci a společný rozvoj našich kapacit i v rámci globálního prostoru. To nám umožní poskytovat podporu rozmanitým cílovým skupinám, od studujících, akademiků, akademiček, zaměstnanců, zaměstnankyň, účastníků, účastnic vzdělávacích kurzů, až po veřejný a firemní sektor, vč. zájemců a zájemkyň z řad široké veřejnosti.

EURESTRA a její pojetí zodpovědné transformace

Zodpovědná transformace evropského vysokoškolského prostoru zahrnuje nejen soustavné vzdělávání pro studující, akademiky, akademičky, zaměstnance, zaměstnankyně ale i pro všechny ostatní aktéry na akademické půdě i v celém společenském ekosystému. Zaměřujeme se především na následující témata: společenskou odpovědnost na vysokoškolských institucích vč. internacionalizace se zaměřením na společenské poslání univerzit, dále ekologickou nebo digitální transformaci univerzit, stejně jako na etický rámec historické a kulturní různorodosti včetně zodpovědného přístupu vysokých škol k tzv. dekolonizaci.

EURESTRA usiluje o globální transformaci a sebe samu vnímá jako fórum pro zodpovědnou změnu v Evropě. EURESTRA chce být vysokoškolskou platformou pro výměnu mezi státy a kontinenty. EURESTRA cílí na ucelenou perspektivu Evropy propojené s celým světem, zvláště pak s Afrikou v kontextu významných globálních změn. Dvanáct partnerů bude společně pracovat na multidisciplinárním programu, do kterého zapojí vybrané vysoké školy ze své celosvětové akademické sítě a s nimi bude rozvíjet moderní formáty a inovativní pedagogické přístupy nejen ve vzdělávání, ale i ve vědě a výzkumu. Všechny aktivity budou reagovat na zvyšující se poptávku po udržitelnosti se zacílením na diverzitu a inkluzi.

Partnerské univerzity jsou již propojeny díky spolupráci na společných aktivitách, jako jsou například společné studijní programy (joint, double degree), v projektech Erasmus Mundus, BIP (Blended Intensive Programmes) nebo realizují vzájemné mobility studujících a zaměstnanců.