Prestižní vědecké konference poprvé v Evropě. Hostila je Univerzita Hradec Králové

Účastníci tří mezinárodních konferencí zaplnili 2. až 4. července prostory Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Setkání 130 odborníků z 15 zemí světa nabídlo zajímavá témata hlavně z oblasti využití moderních technologií v oblasti adaptive a game-based learning, virtuální reality a smart forem vzdělávání.

Současně s mezinárodními konferencemi International Conference on Blended Learning 2019 (ICBL 2019) a International Symposium on Educational Technology 2019 (ISET 2019) se konal již dvacátý ročník tradiční konference eLearning spojený se soutěží eLearning. O tom, že se jedná o velice prestižní akci, svědčí mimo jiné fakt, že se ICBL a ISET vůbec poprvé ve své historii konají na evropském kontinentě. V minulých letech se experti setkali například v kanadském Torontu, v Pekingu či Macau. Hradec Králové převzal štafetu po Kansai University v Japonsku a příští rok v červenci se konference uskuteční v thajském Bangkoku. Význam konference zvyšuje i to, že jejím spolupořadatelem je partnerská City University of Hong Kong (CU HK), která byla v červnu 2019 vyhlášena v žebříčku Young University Rankings 2019 (THE) jako pátá nejlepší na světě mezi univerzitami mladšími padesáti let. V čem hlavně vidí příčinu tohoto úspěchu jeden z hostů konference, prorektor pro studium CU HK Horace H.S. Ip? „Osobně si myslím, že hlavní důvody jsou dva. Zaprvé je to určení hlavního cíle, ke kterému pak všichni společně směřujeme. Když říkám všichni, myslím tím nejen vedení školy, ale každá ze součástí, fakult, jednotlivců. Když říkám společně, znamená to důraz na vzájemnou spolupráci. Pro hodnocení úspěchu tohoto snažení využíváme tzv. KPI, tedy Klíčové ukazatele výkonnosti, a to, jak jsem již zmínil, na všech stupních struktury školy. Druhým, neméně důležitým důvodem úspěchu našeho umístění je jistě i práce s talentovanými studenty. Snažíme se monitorovat všechny naše studenty a hledat aktivně mezi nimi ty nadané a hlavně pak s nimi dále pracovat a rozvíjet tak jejich mimořádné schopnosti.“

Program letošní letní troj-konference otevřeli svými přednáškami Andrea Benn z  University of Brighton ve Velké Británii a Harrison Yang z americké State University of New York. V tematicky rozdělených sekcích odeznělo téměř sto příspěvků, které byly publikovány ve sborníku prestižního nakladatelství Springer.

V rámci soutěže eLearning 2019 byly odbornou porotou vyhodnoceny prezentované soutěžní produkty a programový výbor vybral a finančně ocenil i nejlepší příspěvky, které budou následně publikovány ve světových vědeckých časopisech. Jako úplně nejlepší příspěvek byl vybrán článek zaměřený na moderní nástroje využívané v blended learningu japonské profesorky Kenichi Kubota z Ósaky.

O tom, že hradecká univerzita zvládla organizačně i programově tuto prestižní akci skvěle, svědčí slova jednoho z účastníků: „Jsme ohromeni nejen dobrou organizací ze strany univerzity, ale i příjemnými lidmi, malebnou krajinou, krásným počasím a výbornými jídly. Pěkné a relaxační prostředí fakulty usnadnilo aktivní interakci mezi účastníky. Zejména pro ty, kteří přicházejí z Asie, je nezapomenutelný zážitek nejen samotná konference zde na univerzitě, ale i doprovodný program, například návštěva zámku Karlova Koruna v Chlumci,“ říká pan Kwok Lam For, Director of Business and Industrial Club City University of Hong Kong.

Předsedkyně organizačního výboru konference ICBL Petra Poulová hodnotí akci: „Pořádání 12. ročníku této světové konference zabralo téměř čtyřiadvacet měsíců intenzivní práce, na které spolupracoval rozsáhlý mezinárodní tým. Proto nás velice potěšilo pozitivní hodnocení z úst představitelů participujících univerzit. A samozřejmě nás velmi těší, že v průběhu jednání konference byla započata spolupráce s řadou světových pracovišť, což dále obohatí již tak rozsáhlou síť partnerských institucí Fakulty informatiky a managementu.“