Rektor VŠPJ zvolen Honorary Vice-President výkonného výboru EACA

Ve dnech 24. – 26. 6. 2019 proběhlo v Madridu setkání klinických anatomů z celého světa International Congress of Anatomia Clinica, jako společný výroční kongres European Association of Clinical Anatomy (EACA) a International Symposia of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA).

Valné shromáždění EACA na svém zasedání zvolilo prof. MUDr. Václava Báču, Ph.D., do pozice Honorary Vice-President výkonného výboru European Association of Clinical Anatomy, organizace sdružující odborníky v oblasti klinické anatomie z celého světa.

Hlavními účely EACA je zvýšit povědomí o vzdělání a výzkumu v klinické anatomii, budovat přátelské vztahy mezi anatomy v tomto oboru. Dále se organizace věnuje zveřejňování vědeckých aktivit v rámci evropských kongresů.

Prof. Báča tak postoupil z pozice Assistant Secretary-General, kterou ve výkonném výboru vykonával předchozích osm let. S nově zastávanou pozicí získal také právo pořádání výročního kongresu EACA, který se koná s dvouletou periodou, a to v roce 2023. Jde o ocenění práce prof. Báči nejen na poli vědeckém a výukovém, ale také na poli organizačním a popularizačním ve prospěch svého oboru nejen v tuzemsku, ale také v mezinárodním kontextu.