Výzkum šířících se a exotických druhů klíšťat přináší překvapivé výsledky

Výzkumný tým složený z veterinárních lékařů, biologů, postgraduálních i pregraduálních studentů z Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Parazitologického ústavu/Biologického centra AVČR, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a České zemědělské univerzity v Praze, realizuje projekt, jehož cílem je zapojení široké laické i odborné veřejnosti do mapování šíření klíštěte pijáka lužního a dalších exotických druhů klíšťat. Díky zapojení médií se do pátrání po exotických klíšťatech podařilo zapojit širokou českou veřejnost a během dvou let získal tým stovky nálezů, včetně překvapivě častých nálezů klíšťat pocházejících z jižní Evropy a subsaharské Afriky.

“Výsledky dvou let sledování pijáků ukazují, že jsme v ČR svědky expanze výskytu tohoto klíštěte. Za jeho šíření je zodpovědný především rostoucí pohyb lidí a psů po celém území Čech a Moravy. Se změnami výskytu pijáků úzce souvisí rostoucí riziko výskytu psí babeziózy – akutního onemocnění psů” přibližuje výskyt pijáka Dominika Mažgútová, koordinující práci s veřejností.

Druhý rok projektu Najdi pijáka přinesl, kromě desítek nových lokalit tohoto klíštěte, také další údaje o výskytu exotických klíšťat rodu Hyalomma, jejichž nálezy v sousedním Německu a následně v ČR rozvířily média loni koncem léta. Další nálezy z letošního roku potvrdily výskyt těchto neobvyklých klíšťat na Plzeňsku, Znojemsku, v okolí Zlína, Teplic a Ústí nad Labem. V místech svého výskytu klíšťata rodu Hyalomma přenáší řadu významných infekčních nemocí lidí i zvířat, včetně Krymžsko-konžské hemoragické horečky. I přes to je ale riziko zavlečení těchto infekcí do ČR minimální, mimo jiné díky tomu, že dospělci nesají obvykle krev na člověku.

„Díky pomoci široké veřejnosti dnes již víme, že se „obří“ klíšťata rodu Hyalomma koncem léta vyskytují v teplejších oblastech Čech a Moravy. Tato klíšťata jsou u nás doposud zřejmě návštěvníky z jihu, kteří přicestovali na stěhovavých ptácích. Díky metodám sekvenace DNA se nám podařilo potvrdit, že některá z nalezených klíšťat pochází ze subsaharské Afriky. Typickým hostitelem hyalom jsou velcí kopytníci, naprostá většina nálezů z ČR pochází z koní. Tato klíšťata se dají snadno odlišit díky velikosti a příčně pruhovaným končetinám“ upřesňuje prof. David Modrý, jeden z autorů projektu.

„Rádi bychom touto cestou vyzvali širokou veřejnost i majitele koní a psů: všímejte si věcí kolem sebe a zapojte se do ambiciózního výzkumu, pomozte nám hledat pijáky a exotická klíšťata! Bližší informace najdete na webu projektu www.najdipijaka.cz,“ vyzývá ke spolupráci prof. Modrý.

Výzkum invazních klíšťat je realizován v rámci projektu QK1920258, financovaného Ministerstvem zemědělství České republiky. 

Koordinátorem projektu Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka je BC AVČR.

Kontakty:

prof. David Modrý, tel: +420 724334808, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústav patologické morfologie a parazitologie
Fakulta veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno