Dva projekty z Právnické fakulty Univerzity Palackého dosáhly na prestižní grant

Hned dva projekty, které vznikly na katedře mezinárodního a evropského práva olomoucké právnické fakulty, uspěly v letošní výzvě Evropské komise. V celosvětové soutěži o prestižní grant Jean Monnet Activities 2019 získaly finanční podporu projekty, jejímiž hlavními řešiteli jsou Naděžda Šišková a Václav Stehlík. Oba jsou zaměřeny na evropské právo. Projekt European Union and the Challenges of Modern Society – legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats týmu Naděždy Šiškové získal ve své kategorii jednu z nejvyšších udělených grantových podpor, 240 tisíc eur.

V rámci Jean Monnet Activities 2019 uspělo pouze 19 procent žadatelů. Na elitním seznamu jsou za Českou republiku v oblasti práva pouze řešitelé z Právnické fakulty Univerzity Palackého. „Původně byla podpora určena jen pro evropské projekty. V posledních letech je už tato grantová soutěž celosvětová. Dvojitý úspěch je důkazem, že naše projekty jsou konkurenceschopné a mají vysokou úroveň. Je to velmi dobré vysvědčení nejen pro naši katedru, ale i pro celou fakultu,“ zhodnotil Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva a hlavní řešitel jednoho z úspěšných projektů.

Jeho slova doplnila děkanka Zdenka Papoušková. „Zkvalitňování vědecké i pedagogické činnosti je společným zájmem celé fakulty. Oba tyto projekty jsou známkou, že se tyto činnosti fakultě, zejména pak v oblasti evropského práva, výrazně daří. Oběma kolegům přeji hodně štěstí a úspěchů v tak zodpovědné práci.“ Právnická fakulta bude oba projekty spolufinancovat.

Projekt European Union and the Challenges of Modern Society – legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats týmu kolem Naděždy Šiškové uspěl v kategorii Networks and Projects. V ní získal jednu z nejvyšších udělených grantových podpor.

Druhý olomoucký projekt nazvaný Advanced Constitutional Law of the European Union soutěžil v kategorii Modules, Chairs and Centres of Excellence a získat má do 30 tisíc eur. „Pracovat na něm budeme tři roky a primárně nám půjde o inovaci výuky v oblasti evropského práva,“ upřesnil Václav Stehlík. Novinky jsou patrné již v rozvrhu pro zimní semestr. Posílila výuka předmětu EU Constitutional Law, a to přidáním seminární výuky. Pro české studenty se zavedl předmět  Multi-level Constitutional Dimension of the European Integration, doktorandům přibyla výuka Advanced Seminar on EU Law. A poslední novinkou je volitelný předmět EU Judiciary and Proceedings before Union Courts. Všechny jmenované předměty vyučují akademici v angličtině.

„Vzdělávací složku našeho projektu doplní výzkum ve formě publikování odborných článků, workshopy pro studenty a plánujeme také kulatý stůl s experty z praxe v oblasti evropského práva,“ dodal Václav Stehlík. Druhým řešitelem, který se bude na projektu významně podílet, bude jeho kolega z katedry Ondrej Hamuľák. Projektový tým doplní dvě odbornice z praxe – Helena Bončková, která pracuje na Nejvyšším správním soudě, a Magdalena Ličková, asistentka generálního advokáta Soudního dvora EU.

V letošním rozdělování grantů v rámci Jean Monnet Activities zanechala katedra mezinárodního a evropského práva PF UP ještě jednu výraznou stopu. Se svým projektem EU Charter for and before the national courts uspěl její člen Ondrej Hamuľák. Projekt podal pod hlavičkou Tallinn University of Technology, kde na tamní právnické fakultě pracuje na pozici „adjunct professor“. „Cílem projektu je diskutovat a analyzovat přístup národních soudů členských zemí EU k Listině základních práv EU, definovat postavení Listiny EU v rámci soudního přezkumu, rozpoznat problémy a překážky v aplikaci, identifikovat potřeby soudců a právníků v souvislosti s aplikací Listiny EU, navrhovat řešení problematických otázek a poskytovat obecné modely,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. V rámci projektu odpovídá za odbornou a věcnou část, estonští kolegové pak za organizační a procedurální stránku. „Projekt řeším společně s kolegou Tanelem Kerimäe. Součástí výzkumného týmu jsou ještě další tři kolegové z talinské fakulty,“ dodal. V rámci projektu je podle něj plánováno několik odborných publikací a hlavně organizace mezinárodních konferencí, workshopů a diskuzních setkání s akademiky a praktikujícími právníky.

Úspěch v oblasti evropského práva spojený s programem Jean Monnet není na olomoucké fakultě ojedinělý. Například Naděžda Šišková zde již vedla Jean Monnet Centre of Excellence, Václav Stehlík se zase věnoval projektu Jean Monnet Chair (The EU Economic Integration in the global perspective).