Expert z Univerzity Pardubice školí památkáře v Iráku

Na záchraně památek poničených válkou v iráckém Mosulu se podílí i Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost Karol Bayer v těchto dnech seznamuje své irácké kolegy s restaurátorskými a konzervačními postupy v rámci vzdělávacího programu, který organizuje Národní památkový ústav ČR.

Vzdělávací několikatýdenní kurz probíhá v Iráckém institutu pro restaurování památkového dědictví v Erbílu, v kurdské části Iráku. Cílem je proškolit tamní památkáře, kteří budou dohlížet na obnovu poškozených památek v Mosulu. „O tom, jaký je rozsah poškození památek v zemi, se zatím dozvídáme od iráckých kolegů pouze zprostředkovaně. Důvodem jejich špatného stavu ale není jen válka s islámským státem,“ říká Ing. Karol Bayer, proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Pomoc českých expertů se týká hlavně dokumentace, restaurování a obnovy stavebních památek. Proděkan Bayer školí irácké odborníky v prvním bloku vzdělávacího programu společně s kolegyní z Akademie věd ČR. Jejich přednášky se zaměřují na charakteristiku stavebních materiálů, jejich degradace a možnosti konzervace s přihlédnutím na místní historické stavební technologie. A rýsuje se i pokračování spolupráce v dalších letech. „Zájem o výměnu zkušeností nebo společného výzkumu do budoucna tady je. Jaký rozsah bude mít, zatím není jasné,“ dodal Karol Bayer.

Projekt organizovaný a vedený odborníky z Národního památkového ústavu vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem kultury a Iráckým institutem pro restaurování památkového dědictví. Kromě Fakulty restaurování se do projektu zapojili i odborníci z NPÚ, Akademie věd ČR, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a restaurátorské firmy Gema Art International. Projekt je součástí vládního programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku.