Masarykova univerzita upozorňuje na časté problémy studentů a nabízí pomoc

Snížit počet studentů, kteří předčasně ukončí své studium dřív, než získají diplom, je cílem celého systému opatření, který postupně zavádí Masarykova univerzita. Podpořit ho má i nová videokampaň, jejímž mottem je „Poradíme vám líp“. Univerzita se tak rozhodla bojovat s negativním jevem, kdy míra takzvané studijní neúspěšnosti v případě bakalářských studijních programů dosahuje napříč vysokými školami v celé České republice téměř 40 procent.

Špatná orientace ve studijním řádu, nezvládání souběžných studií, které může vést až k vyměření poplatků, stres spojený se studijními nároky, nebo brigáda, kvůli které nestíhají plnit své povinnosti. Průzkum, který Masarykova univerzita provedla mezi studenty, na některé z těchto problémů upozornil jako na časté příčiny řádného nedokončení studia. Škola se právě proto rozhodla v nové komunikační kampani cílené na své studenty na tyto problémy upozornit a nabídnout jim pomocnou ruku.

Ústředním motivem videí kampaně jsou studenti, kteří se se svým problémem svěřují nesprávné osobně na nesprávném místě, a univerzita s heslem „Poradíme vám líp“ nabádá k vyhledání pomoci odborníků, ať už jsou to studijní referenti, školní psychologové či experti z univerzitního kariérního centra nebo Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás).

Videa univerzita šíří prostřednictvím svých interních komunikačních kanálů, využívá také sociální sítě, jako je Facebook nebo Youtube, a nasazuje je například v Univerzitním kině Scala nebo na obrazovkách rozmístěných po škole. Diváky při tom směřuje na web poradimevamlip.cz, odkud se mohou snadno dostat k nabízeným poradenským i dalším službám.

Celý systém opatření na snížení studijní neúspěšnosti realizuje Masarykova univerzita díky strategickému projektu Muni 4.0, na který získala 200 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.