VFU Brno slavnostně otevřela nový pavilon Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno 24. září 2019 slavnostně zahájila provoz nově rekonstruovaného pavilonu Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Ústav poskytne stovkám studentů veterinárních fakult univerzity špičkové studijní zázemí; pro vědu a výzkum je připraveno nejmodernější přístrojové vybavení, které ústav řadí mezi nejlépe vybavené pracoviště nejen v Evropě, ale také ve světovém měřítku. Rekonstrukce pavilonu byla zahájena v únoru 2017, dokončena v září 2019. Celková částka projektu, včetně nákladů na vnitřní vybavení a technologie, dosáhla 89 009 000 Kč.

„V poslední době byl na VFU Brno z pohledu rozvoje Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel palčivým problémem, který limitoval možnosti rozvoje ústavu, havarijní stav budovy, v níž sídlí. S nově rekonstruovaným pavilonem získávají studenti VFU Brno nejmodernější výukové prostory, akademičtí pracovníci pak dokonalé zázemí jak pro výukovou, vědeckou a klinickou činnost, tak pro konkurenceschopnost v oboru na světové úrovni. Díky získané dotaci z MŠMT se Veterinární a farmaceutická univerzita Brno nyní může pochlubit špičkovým zázemím pro další rozvoj veterinárního lékařství v oblastech chorob ryb a včel, chorob zvěře a volně žijících zvířat, ale také v ekotoxikologii. Nově otevřené prostory umožní ještě více rozšířit a prohloubit současnou spolupráci na výzkumných projektech v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny a ekologie a dále rozvíjet společné výzkumné aktivity s jinými univerzitami, Akademií věd ČR, Středoevropským technologickým institutem CEITEC a dalšími institucemi,“ uvedl rektor VFU Brno, prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA.

Objekt ústavu je třípodlažní a jsou v něm k dispozici pitevny drobné zvěře a ryb, chladící boxy pro uskladnění materiálu pro výuku, diagnostiku a výzkum, rybárna s recirkulační technologií odchovu ryb, místnost pro technologické zpracování medu, zvířetník pro drobnou zvěř, ošetřovna drobné zvěře, moderní laboratoře molekulárně-biologické diagnostiky, ekotoxikologické pracoviště, laboratoř buněčných kultur.

„Předností ústavu je zvláště jeho výzkumná část a špičkové technologické přístroje, kterými je nyní vybaven. Ústav se může pochlubit řadou excelentních výstupů v mezinárodním měřítku pokud se týká například dnes velmi aktuální problematiky virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění v chovech ryb, nemocí včel, onemocnění obojživelníků a plazů s potenciálem ohrožovat jejich biodiverzitu, nemocí netopýrů, fyziologie jejich hibernace, ekologii zoonóz, ale také problematiky nemocí zvěře, intoxikací dravců, a ekotoxikologického využití bezobratlých a rostlin k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a veterinárních komodit a jejich ochraně před kontaminací cizorodými látkami,“ uvedl přednosta ústavu prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM.

Rekonstrukce pavilonu Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel byla hrazena ze státní dotace MŠMT. Generálním projektantem je společnost PROJECT building, s.r.o., zhotovitelem stavby společnost JB Stavební, s.r.o. Na samostatných dodávkách technologií a vybavení se podílely další čtyři společnosti.

Pro více informací kontaktujte:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ing. arch. Gabriela Chmelařová, kancléřka
tel: +420 541 562 001, mobil: +420 720 976 731,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.vfu.cz