DAMU pořádá mezinárodní sympozium věnované Bertoltu Brechtovi, na které zavítá i slavný německý režisér Thomas Ostermeier

Ve dnech 8.– 10. listopadu 2019 se na Divadelní fakultě AMU odehraje sympozium věnované odkazu Bertolta Brechta (1898–1956); jedné z nejvlivnějších osobností divadla 20. století, včetně jejího vztahu k systému ruského herce, režiséra a divadelního reformátora Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Během sympozia se na DAMU setkají divadelní vědci, výzkumníci, pedagogové i praktičtí divadelníci, včetně režiséra Thomase Ostermeiera, který je považován za jednu z nejzásadnějších postav současného německého divadla. Program sympozia nabídne zvané přednášky speciálních hostů, klasické konferenční příspěvky, praktické dílny a panelovou diskusi. Sympozium je realizované ve spolupráci se Stanislavsky Research Centre Univerzity v Leedsu a platformou The S Word, která se podílí na organizaci prestižních konferencí po celém světě.

Záštitu nad sympoziem přijali ministr školství České republiky Robert Plaga a rektor AMU Jan Hančil, který dodává: „Smyslem sympozia je přiblížit Bertolta Brechta jako klíčovou osobnost moderního divadla ve světle současného výzkumu, připomenout jeho divadelní mistrovství a zamyslet se nad tím, jak současné divadlo hledá svou společenskou relevanci.“

Cílem třídenní konference je nahlédnout Brechtovu rozporuplnou osobnost skrze protiklady, které leží v samotné podstatě jeho odkazu

Konference zhodnotí Brechtovy vlivy v oblasti herectví a pedagogiky, divadelní režie a myšlení o divadle. Mimo jiné se sympozium zaměří na komplikovaný vztah Brechta ke Stanislavskému, respektive k dobovému obrazu a interpretaci jeho systému, připomene Brechtovy vliv na vývoj divadla v různých zemích a nevynechá ani jeho politiku a chápání divadla jako vysoce společenského druhu umění. Sledovat bude rovněž stopy brechtovského dědictví v moderním činoherním, alternativním i autorském divadle.

Zaměření sympozia lze shrnout do tří hlavních tematických linií. Za prvé to je Brechtův odkaz a vlivy na současnou divadelní praxi; dále pak linie nazvaná Brecht a herectví, která prozkoumá aspekty výchovy k herectví a herecké práce tak, jak ji reflektuje Brechtova a Stanislavského tradice, a to nejen v jejich vzájemném vztahu, ale také ve spojitosti se současnými poznatky divadelní vědy, psychologie a dalších oborů. Nakonec se sympozium bude soustředit na samotnou Brechtovu divadelní praxi a teorii, na jejich historické a teoretické pozadí ve světle výsledků nových výzkumů.
Organizací sympozia se DAMU vrací k Brechtovi tak, jak se před dvěma lety prostřednictvím mezinárodní konference The S Word: Merging Methodologies vracela ke Stanislavskému.

Hlavními hosty sympozia jsou světově uznávaní divadelní odborníci, kteří nabídnou speciální zvané přednášky

Mezi hlavní hosty konference patří profesor Jean-Louis Besson (Professor Emeritus, University of Paris-Ouest-Nanterre-La Defense, FR), autor více než stovky publikací, překladů, studií o Brechtovi a editor zásadních francouzských překladů Brechtových spisů o herectví. Kromě něj na konferenci vystoupí také David Barnett (University of York), autor historické monografie A History of Berliner Ensemble (2015) a prakticky zaměřené publikace Brecht in Practice (2014), který se věnuje režii „nebrechtovských“ her za použití Brechtovského přístupu. Herecky zaměřený workshop pak nabídne David Zoob (Rose Bruford College of Theatre and Performance, UK), autor praktické příručky Brecht: A Practical Handbook (2018), v níž přichází se zcela novým přístupem k Brechtovské divadelní metodě a zpřístupňuje ji tak současné generaci divadelníků. Se svou speciální přednáškou vystoupí také Thomas Ostermeier,  světově proslulý německý divadelní režisér, který ve své tvorbě kombinuje Stanislavského a Brechtovy postupy.

Prezentace českého překladu oceňované biografie Bertolta Brechta

Sympozium zahájí autogramiáda se Stephenem Parkerem, autorem kritikou oceňované biografie Bertolta Brechta s názvem Bertolt Brecht: A Literary Life (Bloomsbury, 2014), během které bude představen i její český překlad, jenž vyjde v Nakladatelství AMU. Parker je zároveň čestným hostem celého sympozia, na němž vystoupí i se svou zvláštní zvanou přednáškou.

Parker působí jako profesor na Univerzitě v Manchesteru a emeritní profesor na Univerzitě v Cardiffu. Je předním světovým germanistou, zabývající se výzkumem německé literatury, včetně života a díla Bertolta Brechta. Nejnovější Brechtova biografie vykresluje pohled na jednu z nejkontroverznějších kulturních osobností 20. století. Na základě dopisů, deníků a doposud nepublikovaného materiálu, zahrnujícího Brechtovy lékařské záznamy, nabízí Parker bohatý a fascinující obraz jeho života a názorně objasňuje, jak se díky svébytnosti a velkým ambicím stal ikonickou postavou moderního divadla.

Kniha byla dosud přeložena do několika světových jazyků a odborná komunita ji vysoce oceňuje pro vyvážený a hluboký vhled do životních a uměleckých peripetií této mimořádné osobnosti.

Bližší informace o sympoziu na webu brechtinprague.amu.cz