První profesně zaměřený studijní program na ČZU v Praze odstartoval

Studijní program vychází  z velmi specifického a oceňovaného vzdělávacího konceptu Team Academy®, resp. ve finštině Tiimiakatemia®, který vznikl na Univerzitě aplikovaných věd v Jyväskyle. Inovativní podnikání kromě akreditace udělené Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství, resp. MŠMT nyní získalo také certifikaci finské společnosti Tiimiakatemia® Global (Partus Ltd). Program tak splňuje přísné podmínky ohledně metodiky výuky a kvality klíčových vyučujících. K oficiálnímu názvu programu lze nyní přidat  i označení Tiimiakatemia® Prague. „Uplatňovaný vzdělávací přístup spojuje svět bussinessu a vzdělávání. Jednou z globálních výzev na všech úrovních vzdělávacího systému je zvyšování motivace studentů. Způsob studia v Team Academy® vyvolává ve studentech požadovanou úroveň motivace, zároveň však vyžaduje skutečný zájem o podnikání a touhu ho rozvinout,“ popsal děkan Provozně ekonomické fakulty doktor Martin Pelikán.

Studenty ve studiu čeká založení vlastního podniku, na jehož reálném fungování se následně učí. „Studenti jsou rozděleni do týmů a každý tým má svého kouče. Hlavními principy vzdělávacího přístupu je learning by doing, experiencial learning a team learning,“ uvedl hlavní garant programu doktor Václav Švec. Profesně zaměřený studijní program znamená, že se jedná o studijní program, který klade důraz na zvládnutí praktických dovedností potřebných
k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi. „Praktické dovednosti získávají studenti praxí ve vlastním podniku, další rozvoj podstupují v rámci vlastní reflexe v průběhu koučování a hlavním zdrojem znalostí je četba. Naši studenti v průběhu tříletého studia přečtou průměrně 60 odborných knih a získají okolo 3 000 hodin odborné praxe,“ vysvětlila doktorka Jana Křečková, týmový kouč.

Už nyní mají studenti za sebou řadu zajímavých zkušeností. „První den jsme byli přivítáni svými kouči sklenkou nealkoholického sektu. Po přípitku jsme vešli do našich prostor, které jsme si
v průběhu týdne uspořádali sami podle sebe,“ zavzpomínala studentka Karolína Kosová. Hned na počátku pak studenti museli vystoupit ze své komfortní zóny a ukázat, jak si umí poradit v krizových situacích. Jejich úkolem bylo podnikáním v kampusu univerzity po dobu 60 minut znásobit částku 100 Kč. Ve skupinách po čtyřech až šesti lidech vymysleli různé produkty, které pak v prostorách školy nabízeli reálným zákazníkům. Prokázali tím  potřebnou schopnost komunikace, kreativity a improvizace. „Nechodíme na klasické přednášky a cvičení, výuka se odehrává v bloku. Původně vše vypadalo velmi nenáročně, ale cítíme, jak se  nároky na nás neustále zvyšují. Vzděláváme se i samostatně formou četby, společně pak týmovým koučováním a následnou realizací projektů,“ dodal další ze studentů David Růžička.

Inovativní přístup ke vzdělávání je inspirovaný konceptem Team Academy®, který existuje již od roku 1993 a je rozšířen zejména ve Finsku, ale také v Estonsku, Nizozemí, Velké Británii či ve Švýcarsku. Příkladem pro právě otevřený studijní program Inovativní podnikání, resp. Tiimiakatemia® Prague může být Tiimiakatemia® ve finském městě Jyväskylä, kde studuje 83 týmových podnikatelů, za 1 rok přečetli dohromady 1660 odborných knih a společný obrat studentských společností činil 2,3 milionu eur.