Slezskou univerzitu v Opavě nově vedou čtyři prorektoři

 

Na základě návrhu rektora Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., a po následném schválení Akademickým senátem Slezské univerzity, došlo s účinností od 1. prosince 2019 k transformaci oblastí řízených jednotlivými prorektory univerzity. Současně rektor jmenoval nově prorektory, kteří se ujali vedení těchto oblastí.

Novým členem v nejvyšším vedení univerzity se stala Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D., kterou rektor Slezské univerzity pověřil řízením oblasti pro studijní a sociální záležitosti, jež dosud zastával doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. Ten se od počátku prosince ujal role prorektora nově vytvořeného oddělení Strategie a komunikace, které integruje dosavadní oddělení vztahů s veřejností, tedy vnitřní i vnější komunikaci, strategii a analytické oddělení a stávající kariérní centrum. Doc. RNDr. Gabriel Torok, Ph.D., který dosud zastával pozici prorektora pro rozvoj, byl nově pověřen funkcí prorektora pro řízení projektů. Oblast vědy a zahraničním styků nadále povede prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. a nedojde zde k žádným personálním ani strukturálním změnám.

Nově tedy budou úzké vedení Slezské univerzity v Opavě tvořit vedle rektora doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. čtyři uvedení prorektoři, kvestorka Ing. Ivana Růžičková, MPA, a v pozici předsedy Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ing. Werner Bernatík, Ph.D.