Novým děkanem Teologické fakulty JU zvolen Rudolf Svoboda

Akademický senát Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na svém prosincovém zasedání zvolil kandidáta na děkana pro období 2020/2024. Stal se jím současný děkan doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

„Mám velikou radost, že mě senát zvolil kandidátem na děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity na další čtyři roky. Rád bych, abychom byli také v dalších letech užiteční církvi a společnosti, nabízeli vzdělání na vysoké úrovni, a také abychom dále rostli a vzkvétali v živé spolupráci pedagogů a studentů.“ uvedl děkan Rudolf Svoboda.

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (*5. prosince 1978 Praha) je český historik a teolog. Od akademického roku 2002/2003 vyučuje zejména historii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě volby z 30. března 2016 byl 4. dubna 2016 jmenován děkanem fakulty. V roce 2017 byl v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše vysvěcen biskupem Vlastimilem Kročilem na trvalého jáhna.