Česko s dobrovolnictvím počítá aneb kvantifikování ekonomické hodnoty dobrovolnictví

Česko s dobrovolnictvím počítá je projekt, který realizuje Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s HESTIA – Centrem pro dobrovolnictví, z. ú. v období 2018 – 2020 v rámci výzvy Éta Technologické agentury České republiky. Hlavním cílem projektu je vytvořit mobilní a webovou aplikaci, která kvantifikuje hodnotu dobrovolnické práce. Hlavními odbornými řešiteli projektu jsou Ing. Jakub Dostál, Ph.D. a PhDr. Jiří Tošner.

Dobrovolnictví se stalo nedílnou součástí naší společnosti. Jenom stěží budeme hledat někoho, kdo se přímo nebo nepřímo nesetkal s pozitivními dopady dobrovolnictví. Odborná diskuze o tom, zda je možné a žádoucí vyčíslovat hodnotu dobrovolnictví probíhá již přibližně půl století. Největší tradici má měření hodnoty dobrovolnictví ve Spojeném království, Austrálii nebo v, USA, v posledních letech se tento fenomén rozšiřuje i do různých částí světa. V posledních letech je tato otázka stále častěji řešena také v České republice, např. v souvislosti s kofinancováním projektů, PR výstupy nebo motivací dobrovolníků. Zároveň dochází k určité profesionalizaci managementu dobrovolnictví. Dobrovolnictví se dělá srdcem, ale je nutné ho vykonávat a koordinovat tak, aby dobře míněná pomoc paradoxně neubližovala a aby byla efektivní a dostupná v čase a místě, kdy je opravdu potřeba.

V loňském roce bylo realizováno výzkumné šetření, které se skládalo ze dvou částí: dotazníkového šetření a polostruktorovaných rozhovorů. Cílem bylo identifikovat u organizací pracujících s dobrovolníky možnosti evidence ukazatelů souvisejících s činností dobrovolníků, očekávání od nově vzniklých aplikací a požadavky na jejich vlastnosti. V rámci kvantitativního výzkumu byly analyzovány odpovědi od 105 zástupců organizací pracujících s dobrovolníky. Rozhovory byly vedeny s 16 komunikačními partnery, kteří patří mezi klíčové aktéry z hlediska celospolečenského managementu dobrovolnictví (např. zástupci ministerstev, obecních úřadů, vybraných organizací). Na základě výsledků tohoto výzkumu a podrobné analýzy odborných zdrojů a již existujících metod kvantifikace dobrovolnické práce byla navržena nové metoda reflektující česká specifika. Bližší informace o metodě a zařazení problematiky do širšího kontextu najdete v závěrečné zprávě z projektu, která bude představena na konferenci „Česko s dobrovolnictvím počítá“ konané 16. 4. 2020 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Přihlašování na konferenci je možné na https://konference.vspj.cz/konference/58/175. Na tuto metodu se již odkazuje aktuální výzva Active Citizens Fund, v rámci které jsou rozdělovány finance z Norských fondů a Fondů Evropského hospodářského prostoru.

Nyní probíhá testování mobilní a webové aplikace Dobrometr, která bude od dubna 2020 zdarma ke stažení. Po zadání registračních údajů organizace umožní koordinátorům zadávat a evidovat dobrovolnickou činnost a získávat souhrnné informace nejenom o hodnotě dobrovolnické práce konkrétních dobrovolníků, ale i za organizaci jako celek. Základním vstupem výpočtu je množství dobrovolnických hodin přiřazených k danému typu dobrovolnictví. Aplikaci je tak možné využít i k počtu dobrovolnických hodin. Zapojit do testování aplikace se můžete zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..