Petr Bartoš novým děkanem Zemědělské fakulty JU

Dlouholetý děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích profesor Miloslav Šoch k 31. březnu 2020 skončí ve své funkci. Fakultu vedl dvanáct let, tedy tři funkční období. Jeho nástupcem se stane docent Petr Bartoš, který v dosavadním vedení ZF JU působí jako proděkan pro kvalitu. 

Petr Bartoš jako jediný přijal kandidaturu a na prosincovém zasedání Akademického senátu ZF JU byl jednomyslně zvolen kandidátem na funkci děkana. Do funkce jej jmenuje rektor univerzity s platností od 1. dubna 2020.

Doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., je absolventem oboru učitelství na Pedagogické fakultě JU s aprobací matematika – fyzika pro střední školy. Poté absolvoval doktorské studium v oboru Matematické a počítačové modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Habilitoval se v roce 2013 na Fakultě strojní ČVUT v oboru Strojírenské technologie – Materiálové vědy a inženýrství. Petr Bartoš je od roku 2013 vedoucím Katedry zemědělské, dopravní a manipulační techniky, od roku 2017 pak zastává funkci proděkana pro kvalitu ZF JU. Na návrh rektora JU byl v roce 2017 jmenován členem Rady pro vnitřní hodnocení JU s mandátem na šest let. Odborně se v současnosti zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti využití moderních výpočetních metod v zemědělství a technice, zejména pak aplikacemi umělé inteligence v technologiích pro chov skotu. Je ženatý, s manželkou Ladislavou vychovávají čtyři děti.