Tradice vánočního kapra v ČR stále dominuje, ukázal výzkum

Jen v prosinci si zákazníci odnesou kolem 80 % ryb, které jsou celoročně prodávány z českých rybníků. Nejsilnější rybí vánoční tradice rezonuje u obyvatel Pardubického a Hradeckého kraje, v Praze a v Jihočeském kraji.

Z reprezentativního šetření na vzorku více než 1000 respondentů vyplynulo, že je-li rybářství  spojeno s nějakou tradicí, je to pro 87 % respondentů tradice vánoční ryby přesněji kapra. Až na druhém místě se podle výzkumu objevily výlovy rybníků. „I přesto, že obyvatelé ČR přiznávají, že ryby jedí minimálně, což pro více než polovinu z nich znamená jíst rybu nejvíce 10x do roka, vánoce jsou obdobím rybího hodování,“ popsal vedoucí výzkumného týmu profesor Michal Lošťák z Provozně ekonomické fakulty ČZU.

Nejsilněji rezonuje rybí vánoční tradice u obyvatel Pardubického i Hradeckého kraje, Prahy a Jihočeského kraje. Vždy se jedná o více než 90 % respondentů. Naopak nejméně je tomu u obyvatel v Ústeckém kraji, kde je vánoční ryba spojena s tradicí pro zhruba 60 % dotázaných. „To, že lidé stále silně uvažují v dimenzi zdejší rybí vánoční tradice, naznačuje, že ve světě, který se neustále mění, se snažíme, aby určité činnosti neunikaly mimo naši kontrolu,“ dodal profesor Lošťák.

Udržet tradici vánoční ryby totiž není jednoduché. Pro více než polovinu respondentů je příprava kapra v domácnosti náročnější, než příprava jiných pokrmů. „Jídlo z ryb vylovených v ČR by si v dobré restauraci dalo i v případě, že by nemuseli hledět na cenu, jen 10 % dotázaných. Zatímco třeba jídlo z hovězího z ČR až jedna čtvrtina,“ vysvětlila spoluautorka výzkumu doktorka Petra Šánová. Bezmasé jídlo ze surovin vyprodukovaných v naší zemi by preferovalo jen 5 % respondentů. Ryba obecně tak nepředstavuje pokrm, který by dominoval v preferencích zákazníků, protože i jídlo z vepřového z ČR by upřednostnilo 17 % dotázaných, stejně jako jídlo ze zvěřiny a jen o procento méně je tomu u jídla z naší drůbeže. Vánoce však svým propojením s tradicí kapra tyto proporce na krátkou chvíli konce roku mění ve prospěch ryby.

Šetřením se zabýval výzkumný tým Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, Slezskou univerzitou v Opavě, Vysokou školou hotelovou a Národním zemědělským muzeem za podpory grantu poskytnutého ministerstvem kultury. Vědci v něm  jak je možné využít tradici našeho rybářství a rybníkářství k rozvoji cestovního ruchu, včetně gastronomie a k utváření krajiny.