Univerzita Palackého vydává novou sérii učebnic češtiny pro cizince

Czech it UP. Tak se jmenuje projekt Univerzity Palackého v Olomouci, pod jehož hlavičkou vydává první díl nové série učebnic češtiny pro cizince.

Prohlubování internacionalizace, výrazný nárůst počtu zahraničních studentů i účastníků letních škol v Olomouci, rozšiřující se seznam spoluprací se zahraničními univerzitami. To vše patřilo mezi prvotní impulsy, proč se Univerzita Palackého rozhodla projekt Czech it UP iniciovat.

„Prestiž naší univerzity i Olomouce jako takové rok od roku roste, zahraniční studenti se k nám rádi jezdí učit česky a o naše lektory z řad doktorandů i akademiků je zájem v zahraničí na partnerských univerzitách. I proto jsme se rozhodli přijít s novou řadou učebnic, která by primárně vycházela z podhoubí olomoucké univerzity a pomáhala tak dovytvářet značku UP,“ řekl Martin Kudláček, prorektor Univerzity Palackého pro zahraničí.

Na UP v loňském roce studovalo 4 497 zahraničních studentů ze 108 zemí, na Letní školu slovanských studií pak dorazilo 110 studentů ze 30 zemí.

Série učebnic Czech it UP nicméně není určena jen studentům spjatým s UP. Její celkové vyznění má univerzální charakter a není striktně vázáno na prostředí Olomouce. „Byli bychom rádi, kdyby se nám s učebnicemi Czech it UP podařilo oslovit také zahraniční lektoráty a krajanské komunity v USA, Jižní Americe a dalších zemích,“ doplnil Kudláček.

Učebnice oxfordského střihu

Projekt Czech it UP se inspiroval moderním stylem učebnic oxfordského střihu a přináší „časopisecký“ formát, v němž se vše podstatné ke každému jazykovému tématu odehrává na dvou protilehlých stránkách. „Takové rozložení ulehčuje práci v hodině i při samostudiu. Témata učebnic reflektují aktuální společenské otázky a jsou dobrým východiskem pro interkulturní diskuze, které oživují výuku a motivují studenty k relativně náročnému studiu češtiny,“ uvedla Darina Hradilová z katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP, odborná garantka projektu Czech it UP.

V rámci série vyjde celkem pět učebnic, následujících evropský referenční rámec jazykového vzdělávání v úrovních A1–C1. Jako první představuje UP díl pro nejpokročilejší studenty češtiny. „Sérii Czech it UP záměrně uvádíme dílem určeným pro úroveň C1. Právě v této úrovni totiž na českém trhu citelně chybí výběr knih a učebnic, s nimiž je možno při výuce pracovat,“ vysvětlil Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP.

„Pracovní verzi učebnice C1 již někteří lektoři testovali na poslední Letní škole slovanských studií. Zpětná vazba od studentů byla velmi pozitivní. Dá se tedy očekávat, že koncept učebnice osloví široké spektrum zahraničních studentů,“ zmínila ředitelka Letní školy slovanských studií Pavla Poláchová.

Během roku 2020 Vydavatelství UP představí ještě díly k úrovni B2 a A1. Zbylé dvě učebnice pro úrovně A2 a B1 jsou plánovány na rok 2021.

Interaktivní audiovizuální obsah

Nedílnou součástí učebnice a práce s ní jsou i pracovní sešity, a především pak výuková situační videa a audio nahrávky, které jsou přístupné na interaktivních webových stránkách projektu Czech it UP (czechitup.eu). „Éra do učebnice vložených CD-ROMů je pryč, přehledná, intuitivní webová stránka je v dnešní době mnohem účinnějším nástrojem, jak práci s jazykovou učebnicí vyšperkovat a posunout na vyšší úroveň,“ řekl Aleš Prstek.

Veškerá videa a většina zvukových nahrávek jsou autorským a režijním počinem týmu Czech it UP. Ruku v ruce se svěží a dynamickou grafikou Vojtěcha Dudy a autorskými fotografiemi Jakuba Čermáka dodávají učebnicím Czech it UP rozpoznatelný rukopis.

Na projektu Czech it UP se podílí Zahraniční oddělení UP, katedra bohemistky FF UP, Vydavatelství UP, Audiovizuální produkce UP a Oddělení komunikace UP. Podrobnější informace naleznete na stránkách czechitup.eu.