Nový program olomoucké teologické fakulty naučí etické mediální komunikaci

Studijní nabídka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se rozrostla o nový bakalářský program Etika a kultura v mediální komunikaci. Hlavní myšlenkou oboru, který reaguje na aktuální požadavky praxe, je trvale udržitelná komunikace s důrazem na etický rozměr diskutovaných témat.

Program v sobě pojí dlouhodobé zaměření fakulty na dialog kultur, náboženství a spirituality s potřebou komunikovat tato citlivá témata v mediálním prostoru. Absolvent bude připraven zvládat nejen jejich komunikaci, ale také podporovat a rozvíjet mediální gramotnost ve společnosti. 

„Chceme do praxe připravit informovaného zadavatele mediálního obsahu, který bude schopen tvořit eticky reflektovanou a trvale udržitelnou mediální strategii v neziskových organizacích i v komerční sféře, v mediálních domech, zařízeních zdravotních či sociálních služeb, vzdělávacích zařízeních, státní správě a samosprávě nebo v náboženských a církevních institucích,“ uvedl garant studijního programu Jaroslav Franc z CMTF Univerzity Palackého.

Studium bude v prezenční i kombinované formě. Už v prvním ročníku se studenti v rámci tvůrčích ateliérů potkají s řadou profesionálů, kteří se na novém studijním programu podílejí. Dílny zaměřené na fotografii, webové stránky nebo sociální média povedou mimo jiné fotograf Jindřich Štreit, dramaturgyně České televize Jana Strýčková nebo vedoucí kulturního zpravodajství Českého rozhlasu Michaela Vetešková. 

„Kromě toho budou nedílnou součástí teoretické přednášky se zaměřením na historii konfliktů, které velmi často vznikaly kvůli nedorozumění mezi kulturami a náboženstvími. Například Attila Kovács bude přednášet o komunikačních strategiích islamistických skupin na Blízkém Východě, známý český arabista a íránista Petr Pelikán zase o etických konfliktech v komunikaci mezi různými kulturami Evropy a Blízkého Východu,“ doplnil Jaroslav Franc s tím, že nebudou chybět přednášky z psychologie, antropologie, etiky nebo religionistiky.

Další informace ke studijnímu programu Etika a kultura v mediální komunikaci jsou k dispozici zde https://www.etikavmediich.cz/. Přihlášku si zájemci mohou podat, stejně jako v případě dalších studijních programů na Univerzitě Palackého, do 15. března.