Autor Průmyslu 4.0 Wolfgang Wahlster obdržel čestný doktorát z ČVUT

Profesor Wahlster je jednou z nejvýznačnějších osobností německé umělé inteligence (AI) a duchovním otcem myšlenky Průmyslu 4.0. Zasloužil se i o jeho prosazení do České republiky. Již od devadesátých let podporoval českou vědu a rozvinul spolupráci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) s jednou z nejprestižnějších institucí v oblasti umělé inteligence – německou DFKI, kterou založil a donedávna vedl, dnes zde působí jako hlavní výkonný poradce.

Wolfgang Wahlster je průkopníkem zcela nových oborů, které se nacházejí na rozhraní počítačových věd, průmyslového inženýrství a Internetu věcí. Zabývá se pamětí sémantických objektů - digitálním dvojčetem, kyberneticko-fyzickou výrobní architekturou a hybridními týmy robotů a dělníků pro průmysl budoucnosti. Svoji revoluční vizi nazval Průmysl 4.0. Výzkumné výsledky profesora Wahlstera v oblasti Průmyslu 4.0 představují skutečný průlom v konceptu průmyslu budoucnosti. Zcela nové pojetí výroby, založené na umělé inteligenci, položilo základy k synergické spolupráci lidí a robotů v chytrých továrnách budoucnosti. Tyto vize mění způsob uvažování nejen v průmyslu, ale i v dopravě, chytrých městech, distribučních sítích atd., a mohou být považovány za zásadní krok ke změně myšlení, která je zcela nezbytná pro společnost budoucnosti (Společnost 4.0).

„Wolfgang Wahlster je jedinečnou vědeckou osobností. S českými vědci spolupracoval již od devadesátých let a byla to vždy rovnocenná spolupráce, čímž dodal výzkumníkům i potřebnou sebedůvěru pro konkurenci mezinárodního prostředí. Vybudoval si v Česku řadu odborných vazeb, zasloužil se na integraci české AI komunity do evropského výzkumu tím, že ji podpořil v Evropské koordinační komisi a pomáhal českým výzkumníkům po celém světě,“ osvětluje udělení čestného titulu rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Wolfgang Wahlster vždy podporoval ČVUT a zejména CIIRC již od jeho založení. Rozvinul spolupráci CIIRC s Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci (DFKI), které založil a které se za posledních 31 let stalo nejvýznamnějším neziskovým centrem umělé inteligence na světě, ve kterém pracuje více než 1000 výzkumníků. Tato česko-německá spolupráce má evropský rozměr a v současné době je charakterizována např. projektem RICAIP, který je součástí evropského programu TEAMING, v hodně více než miliarda korun.

„Wolfgang Wahlster je nejen světová osobnost, ale i skvělý člověk a opravdový spolupracovník, kterého znám už více než 30 let,“ vysvětluje profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT, povahu spolupráce s prof. Wahlsterem. „V posledním desetiletí se jeho výzkum přeorientoval výzkumu AI v oblasti počítačové lingvistiky na průmyslové aplikace, tedy koncept Průmyslu 4.0. Z dřívější spolupráce znal potenciál českého prostředí a vyhodnotil jej jako optimální: dobře připravené a s kvalitním vědeckým zázemím. I proto se tento koncept podařilo velmi rychle na české prostředí adaptovat,“ dodává prof. Mařík.