Studenti architektury zpracují projekt inspirovaný návrhem Adolfa Loose

Letošní rok byl vyhlášen jako Rok Adolfa Loose. Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem chystá řadu kulturních akcí, které budou toto výročí připomínat. Ve snaze upozornit na význam jeho díla nabídl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr areál muzea, v němž bude možné postavit maketu posledního domu Adolfa Loose v měřítku 1:1.

Jedná se o dům, který Loos navrhl na sklonku své životní dráhy pro dceru Milady a Františka Müllerových, ale podrobnou dokumentaci na něj už nestihl rozpracovat. Při volbě materiálu jej inspirovaly během jeho cest po světě dřevěné budovy v USA. Podle prof. Václava Girsy lze ze zachovalých plánů vyčíst rozměry dřevostavby - 7 x 7 x 7 metrů. V přízemí architekt navrhoval kuchyň a obývací pokoj, v patře dvě malé ložnice a koupelnu s WC. Dům měl být původně podsklepený, kvůli své technické i finanční náročnosti však v návrzích studentů bude tento prvek chybět.

Návštěvníci budou moci do domu vejít a získat tak představu o prostorového plánu, který je pro Loosovu tvorbu tak charakteristický. Dům však zůstane prázdný.  "Nevíme, jak to Loos chtěl. Můžeme se něco domnívat a odhadovat podle jeho již realizovaných staveb, jak by mohlo vnitřní vybavení mohlo vypadat, ale jistě to nevíme,“ vysvětluje Václav Girsa.

V domě budou pouze elektrické rozvody, aby bylo možné v něm svítit nebo umístit obrazovku s projekcí dokumentů o Loosových stavbách. Jinak zůstane úplně prázdný. V dalším semestru tak mohou mít studenti další téma – vypracovat návrhy barevnosti a vybavení interiéru, z prací pak v domě udělají výstavu.

Projekt připraví Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Studijním a dokumentačním centrem Norbertov, které je zařízením Muzea hlavního města Prahy. Následně bude vypsáno výběrové řízení k určení zpracovatele dokumentace. Realizace záměru se předpokládá do konce letošního roku, zpřístupnění pro veřejnost v polovině roku příštího.