Soutěž Druhá kůže ocenila nejlepší stavby navržené studenty druhých ročníků

V letošním ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže se porota rozhodla rozdělit ceny neobvyklým způsobem. Namísto prvního, druhého a třetího místa udělila rovnou pět cen bez udání pořadí. Důvodem byla vyrovnaná kvalita projektů, z nichž žádný výrazně nevyčníval. Porota dále udělila čtyřem návrhům čestná uznání a jednomu projektu uznání zvláštní.

"Porota ve svém hodnocení posuzuje schopnost stavby zachovat si vlastní svébytnost i výraz a současně takové prostředí spoluvytvářet, nikoliv ho pouze využívat, či na něm dokonce parazitovat,“ říká jeden z vyhlašovatelů soutěže prof. Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Název soutěže je inspirovaný citátem Thomase Schrödera, který svůj vysněný dům přirovnává k vlastní kůži: „Měla by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.“

Bytové stavby v druhém ročníku bakalářského studia navrhují všichni studenti, nicméně do soutěže je mohou nominovat pouze jejich vedoucí ateliérů. V letošním roce vybírala odborná porota z 32 projektů vytvořených v celkem 14 ateliérech. Všechny soutěžní návrhy je možné si prohlédnout na výstavě na Fakultě architektury ČVUT až do 4. března 2020.

Ocenění (a finanční odměna ve výši 2000 Kč) náleží:

Kateřině Behotové z Ateliéru Kordovský za projekt KAMPUS PLUS - Dostavba kampusu ČVUT na Strahově
Davidu Budilovi z Ateliéru Kuzemenský za projekt Bydlení u Grébovky
Vojtěchu Krajícovi z Ateliéru Kohout-Tichý za projekt Startovací bydlení Praha Libuš
Šimonu Mezovskému z Ateliéru Mádr za projekt SVAHome
Barboře R. Strnadové z Ateliéru Cikán za projekt Bytový dům ulice Semanského

Porota udělila čestné uznání:

Miriam Langerové z Ateliéru Kohout-Tichý za Bytový dům Praha Libuš
Štěpánu Rozsívalovi z Ateliéru Lábus za Bytové domy s integrovaným bydlením pro seniory v bloku mezi Italskou a Španělskou ulicí v Praze 2
Václavu Týnovi z Ateliéru Kohout-Tichý za Multigenerační bytový dům Praha Libuš
Ondřeji Zgrajovi z Ateliéru Kordík za Bytový dům Špalíček

Zvláštní uznání porota udělila Sabíně Martináková z Ateliéru Kordík za projekt Paralely - Obytný pamätník

Porota vyzdvihla celkovou úroveň zpracování projektů s ohledem na skutečnost, že jde v převážné většině o první ateliérový projekt studentů ve 2. ročníku studia. V závěrečném shrnutí je pochválila za přemýšlení o urbanistickém kontextu a doporučila zaměřit se na vytváření srozumitelných výkresů situací, zobrazování fasád v kontextu s okolím a výstižné a srozumitelné formulace v projektu.

Soutěžní přehlídka Druhá kůže je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu FA ČVUT zapsaným v zimním semestru akademického roku 2019/2020 nebo v letním semestru 2018/2019 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

Soutěž představuje rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podporuje talentované studenty. Přispívá tím k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury ČVUT.