Děkanem Fakulty informatiky a managementu UHK je opět Josef Hynek

Ve středu 27. 5. 2020 v rámci veřejného zasedání Akademického senátu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) byl na pozici děkana opětovně zvolen profesor Josef Hynek. V tajné volbě získal všech 9 hlasů. Do své funkce musí být nejprve jmenován rektorem UHK.

Profesor Hynek zastává post děkana FIM UHK od července 2016 a díky opětovnému zvolení bude fakultu vést i v nadcházejícím čtyřletém funkčním období. Mezi jeho hlavní cíle patří akreditace nových studijních programů v českém i anglickém jazyce. Současně fakulta připravuje i double degree program, který bude realizován s prestižní partnerskou Sun Yat-Sen University na Tchajwanu. „Ani v době coronaviru neopouštíme naši ambici být fakultou se silnou orientací na mezinárodní spolupráci. Věřím, že nově připravované anglické programy pomohou přilákat další zájemce o studium ze zahraničí a současně usnadní našim studentům cestu ke vzdělání na partnerských zahraničních univerzitách,“ upřesňuje profesor Hynek.

 „Rád bych poděkoval členům akademického senátu za podporu a jejich hlasy, ale také za ochotu se sejít a volby uskutečnit. Původně se měly konat už 7. dubna, ale to samozřejmě nebylo s ohledem na celkovou situaci v naší zemi možné,“ prohlásil znovuzvolený děkan FIM UHK, jehož prioritou stále zůstává mimo jiné péče o vzdělávání a kvalifikační růst zaměstnanců.

 

Mezi jeho další plány patří i nové české studijní programy, protože dle jeho slov se fakulta neobejde bez průběžné obnovy techniky a technologií, ale pro celkový úspěch jsou klíčoví samozřejmě skvělí zaměstnanci a talentovaní studenti.

„Naším cílem je udělat FIMku ještě atraktivnější, takže v příštích letech v nabídce přibydou navazující programy Datová věda a také dlouho očekávaný program Ekonomika a management. Nabídku volitelných předmětů chceme rozšířit o možnosti institucionálního přístupu k online kurzům prestižních světových univerzit a zjednodušit jejich uznávání jako součást studia na FIMu. Studenti se mohou dále těšit na špičkově vybavenou esport učebnu. Zaměstnanci na víceleté interní grantové schéma, další jazykové vzdělávání, ale i teambuldingové aktivity. Věřím totiž tomu, že silný týmový duch je právě tím, co dělá naši fakultu výjimečnou,“ uzavírá Josef Hynek.

Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. pochází z Vysokého Mýta. Vystudoval teoretickou kybernetiku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a MBA v oboru informační management na britské University of Hull. Na Univerzitě Hradec Králové, kde vyučuje předměty z oblasti computer science a soft-computingu, působí již od roku 1991 a patří tedy k zakládajícím členům fakulty. Funkci děkana FIM UHK vykonával již v letech 2002 - 2008 a během následujících 8 let stál v čele univerzity jako rektor.