Jak koronavirus změní dopravu? Zjistí to nový mezinárodní průzkum

Byla pro vás městská hromadná doprava před pandemií covid-19 důležitá? Vnímáte dnes tuto přepravu jinak? Využívali jste jako dopravní prostředek jízdní kolo? Chodíte pěšky? Anebo k cestě do práce využíváte auto a nic se pro vás ani přes pandemii covid-19 nezměnilo? To jsou otázky, na které hledá odpověď nový výzkum, který v rámci mezinárodního konsorcia zajišťuje v České republice Univerzita Palackého v Olomouci.

Výzkum se zaměřuje na mobilitu a volbu dopravních prostředků během pandemie covid-19 v různých evropských zemích včetně České republiky. Skládá se ze dvou částí. Nejprve budou odborníci zjišťovat preference ve výběru dopravního prostředku před pandemií a během ní, poté se budou věnovat zjišťování preferencí ve výběru dopravního prostředku po skončení pandemie. První části výzkumu se veřejnost může prostřednictvím dotazníku účastnit už nyní. Do druhé části se pak respondenti budou moci zapojit za dva až čtyři měsíce, kdy jim budou zaslány otázky na uvedenou e-mailovou adresu.

„Budu velmi rád, když dotazník vyplní co nejvíce lidí. Je to velmi jednoduché a zabere to přibližně patnáct až třicet minut,“ řekl Matúš Šucha z katedry psychologie Filozofické fakulty UP a zároveň kontaktní osoba tohoto výzkumu v České republice. Doplnil, že v dotazníku jsou obsaženy i otevřené otázky, které podrobněji zkoumají preference ve způsobech dopravy. V závěru respondenti budou odpovídat na dotazy týkající se základních demografických údajů.

„Z důvodu rozložení dotazníku do dvou částí s časovým rozestupem je potřeba, aby si účastníci vytvořili svůj unikátní osobní kód. Není to vůbec složité a první část dotazníku je ke všem úkonům navede. Je také důležité, aby si vyplnili svou e-mailovou adresu, na kterou pak obdrží druhou část dotazníku. Těšíme se na všechny odpovědi,“ dodal dopravní psycholog z UP.

Dotazník naleznete na této adrese.