Na programu Geotechnika a podzemní stavitelství bude VŠB-TUO spolupracovat s Akademií věd

Začátkem března letošního roku podepsali děkan Fakulty stavební prof. Ing. Radim Čajka, CSc. a ředitel Ústavu geoniky AV ČR Ing. Josef Foldyna, CSc. dílčí dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Geotechnika a podzemní stavitelství, který je na fakultě vyučován v českém i anglickém jazyce.

Studenti doktorského studijního programu tak mají možnost využívat školícího pracoviště AV ČR a budou pro ně také zajištěny přednášky a semináře. Zájmem obou stran je společně přispívat ke zvyšování kvality a efektivity výzkumu a vývoje v České republice a spolupracovat vzájemně při vědecké výchově studentů doktorského studijního programu Geotechnika a podzemní stavitelství / Geotechnics and Underground Engineering.

Zájemci o doktorské studium v češtině i angličtině na Fakultě stavební, VŠB-TUO mají možnost podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, jehož termín je od 1. října do 30. listopadu 2020.