Šili roušky, pomáhali v nemocnicích, učili děti. Univerzita Palackého ocenila padesátku dobrovolníků

Nezvyklou podobu mělo letošní vyhlášení výsledků Cen rektora Univerzity Palackého za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Kvůli protikoronavirovým opatřením bylo zrušeno slavnostní předávání, své diplomy a ceny si vítězové vyzvedávají individuálně v univerzitním obchodě UPoint na Horním náměstí v Olomouci. Vítězi jsou přitom všichni nominovaní.

Podle garantky Dobrovolnického centra Univerzity Palackého v Olomouci Tatiany Matulayové vždy u dobrovolnických cen platilo, že si ocenění zaslouží všichni navržení studenti a zaměstnanci. „Tento rok to ale platí dvojnásob. Nominace odrážejí obrovské nasazení dobrovolníků v jarních měsících tohoto roku, ale také dlouhodobou soustavnou pomoc druhým,“ uvedla.

Její slova potvrdil i jeden z členů hodnoticí komise cen, prorektor UP pro vnější vztahy Petr Bilík: „Po těžkém rozhodování jsme se nakonec rozhodli udělit ocenění každému z 52 nominovaných.“

Slavnostní předávání cen bylo původně naplánováno na závěr září jako součást programu desátého ročníku Olomouckého majálesu UP a akce MEET UP, která je jedinečnou možností nejen pro studenty prvních ročníků k seznámení se s životem na univerzitě. Události ale byly kvůli epidemii koronaviru zrušeny.

„S ohledem na nepříznivý vývoj situace jsme se nakonec rozhodli nevystavovat letošní laureáty Cen rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví riziku nákazy shlukováním se na společenské akci. Po dohodě s vedením univerzity jsme se tedy přiklonili k tomu, aby slavnostní setkání nahradilo individuální převzetí ocenění v podobě diplomu a poukazu na nákup v UPointu,“ doplnila manažerka Dobrovolnického centra UP Zuzana Pejpková.

Pomoc při epidemii covid-19

Mezi dvaapadesáti oceněnými je řada studentů a zaměstnanců, kteří se během jara zapojili do boje s epidemií koronaviru. Například Diana Moskalenková, nyní již absolventka Cyrilometodějské teologické fakulty UP a CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, ušila na tisíc roušek pro jednotku intenzivní péče na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, Spolek Trend vozíčkářů, rehabilitační centrum v Hrabyni nebo pro Vojenskou nemocnici Olomouc.

Dominik Tomášek, který úspěšně zakončil studium psychologie na Filozofické fakultě UP, inicioval a koordinoval psychologickou poradnu, která pro potřebné fungovala pod hlavičkou katedry psychologie. Proděkanka Pedagogické fakulty UP Petra Šobáňová zase koordinovala chod univerzitní školky na Konviktu, pomáhala s hlídáním dětí nebo rozvozem dobrovolníků a jídla potřebným institucím a podílela se také na tvorbě metodických a didaktických materiálů pro vzdělávání na dálku.

„Nikdy bych ani nepomyslel, že budu někdy na takové ocenění vůbec nominovaný. Znamená pro mne, že cesta, kterou jsme se s kolegy vydali, byla tou správnou, byť jsme si chvílemi nevěřili. Znamená, že jsme nezklamali důvěru, kterou v nás, obyčejné studenty, vložila fakulta, univerzita, potažmo celý systém. Představuje tak pro mne velkou pokoru,“ řekl k ocenění student 6. ročníku Všeobecného lékařství Marek Šlachta, který společně s kolegy ze Spolku mediků LF UP koordinoval pomoc mediků ve zdravotnických zařízeních.

„Každé zařízení, které potřebovalo naši pomoc, zaslalo podklady, v nichž nesměly chybět požadované počty studentů, náplň práce, zajištění osobních ochranných pomůcek a případná odměna. Bez těchto údajů jsme naše studenty nikde nechtěli vysílat, abychom je nevystavovali zbytečnému riziku. My jsme pak zařizovali obsazení volných pozic, udržovali s dobrovolníky kontakt a ověřovali, jestli je vše v rámci stanovených mezí,“ dodal nyní již bývalý předseda Spolku mediků LF UP, který na jaře strávil více času na telefonu s proděkankou a studenty než se svou manželkou.

I dlouhodobá aktivita

Ocenění v UPointu čeká také na Martina Škurka z Právnické fakulty UP, který pomáhá s aktivizačními programy, vede besedy nebo poskytuje právní poradenství v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici, který je určen pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Diplom si vyzvedne i student psychologie Matěj Mičulka, který již přes rok pravidelně navštěvuje pacienty na Onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a zpříjemňuje jim čas. 

„Velmi pozitivně vnímám rostoucí zájem o oblast dobrovolnictví mezi studenty i zaměstnanci UP. Je potěšující vidět, že i přes ztížené podmínky, nutnost plnění si studijních a pracovních povinností online i obecnou nejistotu ve společnosti si mnozí najdou prostor na pomoc potřebným. Vnímám to jako jedno z důležitých poslání univerzity a naplňování její tzv. třetí role ve veřejném prostoru. Všem za jejich aktivitu velmi děkuji,“ uzavřel rektor UP Jaroslav Miller.