Studentka Divadelní fakulty JAMU Monika Řeháková je mezi oceněnými Czech Press Photo

Monika Řeháková, studentka 1. ročníku magisterského studia Audiovizuální tvorby a divadla na Divadelní fakultě JAMU je mezi oceněnými Czech Press Photo. Monika byla oceněná v kategorii CENA CANON. Oceněný snímek se jmenuje Skrze, modelkou jí byla Anna Keprdová a vítězka se s touto fotografií mimo jiné hlásila na magisterské studium. Slavnostní vyhlášení by se mělo konat v Praze 2. prosince 2020, pokud to epidemické podmínky dovolí.

Gratulujeme!