Univerzita Tomáše Bati má svou první mimořádnou profesorku

Úspěšná vědkyně Natalia E. Kazantseva byla jmenována první mimořádnou profesorkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 1. října 2020 ji jmenoval rektor prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph. D. Natalia E. Kazantseva uspěla v náročném procesu řízení ke jmenování mimořádným profesorem před Vědeckou radou UTB.

„Mimořádného profesora může jmenovat pouze vysoká škola, která obdržela tzv. institucionální akreditaci. Naše univerzita byla jedna z prvních v České republice, která úspěšně splnila podmínky pro její získání. Pozice mimořádného profesora je určena pro odborníky, kteří již dosáhli srovnatelného postavení v zahraničí nebo mají dlouholeté zkušenosti z praxe. V případě Natalie E. Kazantsevy je toto bezesporu naplněno a jsem moc rád, že na naší univerzitě působí odbornice světových kvalit,“ uvedl rektor prof. Sedlařík.

 „Velmi děkuji vedení univerzity a především panu profesorovi Petru Sáhovi za možnost pracovat v tak špičkově vybaveném prostředí.  Poděkování patří rovněž mé rodině za podporu i mým spolupracovníkům, kteří zde vytváří přátelskou atmosféru. Díky tomu jsem se velmi mnoho naučila a pravděpodobně jsem se stala tak trochu jiným člověkem,“ řekla Natalia E. Kazantseva.

Natalia E Kazantseva vystudovala obor Chemické inženýrství na Lenigradském Technologickém institutu a  na Ústavu syntetického kaučuku S. V. Lebeděva v Petrohradě získala doktorát v oblasti Chemie a Technologie materiálů. V roce 2007 pak habilitovala v oblasti Fyziky magnetických jevů na  Kotelnikově institutu Ruské akademie věd v Moskvě.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pracuje od roku 2006, konkrétně na Fakultě technologické a také v Centru polymerních systémů. Ve Zlíně založila mezinárodně uznávanou výzkumnou skupinu, která se zabývá elektrickými vodivými polymerními materiály, hypertermickou léčbou rakovinových tkání,  elektromagnetickým stíněním a v poslední době také skladováním energií. Vychovala celou řadu nadaných mladých výzkumníků, kteří dnes působí na prestižních výzkumných institucích zejména v zahraničí.

Přejeme Natalii Kazantsevě ještě hodně skvělých studentů, zajímavých projektů a spokojený pobyt na UTB ve Zlíně.