Vědec ze Západočeské univerzity získal Cenu města Plzně za projekt konzervace hlasu

Za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi udílí západočeská metropole tradičně Cenu města Plzně. Letos ji převzal Jindřich Matoušek z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Jindřich Matoušek získal ocenění za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž má pomoci zejména lidem, kteří kvůli vážnému onemocnění přijdou o hlasivky.

„Moc si tohoto ocenění vážím a beru to jako uznání nejen mé práce, ale i jako ocenění snahy celého týmu, který se na výzkumu podílí. Poděkování patří i partnerům, tedy 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnici v Motole a rovněž komerčním firmám. Bez našich partnerů by tento projekt nemohl být úspěšný,“ uvedl při přebírání ceny. Projekt s celým názvem „Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii“ zaměstnává tým vědců od roku 2017.

Pomoci má zejména pacientům, kteří o hlas přijdou vlivem nádorových onemocnění, kvůli nimž při operaci ztratí celý hrtan včetně hlasivek, ale využít jej mohou i lidé s jiným onemocněním. Technologie, která dokáže přečíst libovolný text a převést ho na hlas, je známá, avšak používá hlas namluvený profesionálním řečníkem.

Nově vyvíjený systém přináší možnost tuto technologii využívat ve spojení s vlastním hlasem. Před operací budou lidé moci vlastní hlas nahrát a po ztrátě hlasu pak to, co chtějí sdělit, napíší například do mobilního telefonu nebo počítače, ze kterého zazní věty opět jejich vlastní hlasem. Tento fakt má podle odborníků mimo jiné mít dobrý vliv na psychiku pacientů i jejich blízkých.

„Cena města Plzně se udílí za významná vědecká díla v oborech společenských a přírodních věd nebo za rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Projekt konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž pod vedením docenta Jindřicha Matouška přispěje k větší kvalitě života lidí, kteří přišli kvůli nemoci o hlasivky, bezesporu k významným počinům ve vývoji nových technologií patří,“ ocenil projekt a jeho vedoucího primátor Martin Baxa.

Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., absolvoval inženýrská i doktorská studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, kde v současné době působí na katedře kybernetiky a jako vědeckovýzkumný pracovník ve výzkumném centru NTIS. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast počítačového zpracování řeči, zejména syntézy řeči, a na aplikaci řečových technologií v každodenním životě.

Je autorem či spoluautorem více než 150 odborných publikací a rovněž spoluautorem rozsáhlé monografie Mluvíme s počítačem česky, za kterou v roce 2006 obdržel od výboru Matice české literární cenu profesora A. Danilevského. Více o projektu konzervace hlasu se dočtete v rozhovoru.