Citizen science: Do výzkumu a vědy se mohou zapojit i rodiče s dětmi

 

Zapojit širokou veřejnost do řešení problémů současné vědy, to je cílem projektů Citizen science, neboli projektů Občanské vědy, na kterých se spolu s Fakultou logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  podílí také Ústav geoniky Akademie věd ČR. Stačí si jen na webové stránce citizenscience.cz, která byla vytvořena jako jeden z výstupů úspěšné spolupráce, najít oblast zájmu a připojit se k projektu.

„Zapojují se různé skupiny obyvatel, od dětí v mateřských školách, přes studenty až po seniory. Jejich přínos pro vědce je velký, ať už jde o sběr dat, jejich analýzu či dokonce formulování nových poznatků,“ popisuje Jakub Trojan z FLKŘ.

„Přínos těchto projektů vidím například pro rodiny s dětmi. Rodiče si v databázi vyberou projekt, který se jim líbí, a pak spolu s dětmi objevují nové věci. Takto aktivně trávit čas s rodinou, přitom se něco nového dozvědět, a v neposlední řadě přispět k novým vědeckým poznatkům, je prostě skvělé," dodává Pavel Taraba, další člen realizačního týmu.

V projektech Občanské vědy převládá zájem zejména o přírodu. Rodiny s dětmi si mohou například vybrat, zda budou počítat v rámci projektu Ptačí hodinka ptáky na krmítkách nebo se zapojí do pátrání po pijákovi lužním v rámci projektu Najdi pijáka.

A jaký projekt byste si vybrali Vy?