Jaká je politika zaměstnanosti „v rukou úředníků“?

Mezinárodní časopis Critical Social Policy publikoval článek o zkušenosti klientů úřadu práce s tzv. aktivační politikou zaměstnanosti, která má nezaměstnaným pomoci s návratem na trh práce. Jeho autorkou je Barbora Gřundělová z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Critical Social Policy je jeden z pěti nejprestižnějších impaktovaných časopisů v databázi Web of Science v kategorii Social Issues, který poskytuje mezinárodní fórum pro rozvoj chápání blahobytu z různých perspektiv a zkušeností. Zabývá se otázkami identity, postavení a moci ve společnosti v kontextu sociálních změn na místní i globální úrovni.

Článek „Client experience of street-level activation practices: Implementation of discourage policy in the Czech Republic“ vznikl díky podpoře Studentské grantové soutěže a popisuje zkušenosti lidí vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce. Barbora Gřundělová v něm na základě výpovědí uchazečů o zaměstnání analyzuje implementaci tzv. aktivační politiky, jejímž cílem je (re)integrace nezaměstnaných osob na trh práce.

Výzkum je zaměřen na to, jak se prolínají různé úrovně aktivace (individuální, organizační a politická) a jak posilují a vytvářejí komplexní normativní systém týkající se práce, nezaměstnanosti a finanční podpory. Street-level byrokraté, kteří jsou s klienty v přímém kontaktu, hrají klíčovou roli v tom, jak uchazeči o zaměstnání chápou a zažívají aktivaci. Aktivace je považována za spravedlivou a účinnou pouze v případě, že je přizpůsobena problémům a potřebám lidí. Na jedné straně se očekává, že zaměstnanci úřadu budou s klienty zacházet jako s jednotlivci, ale na druhé straně rostoucí počet klientů nutí tyto úředníky provádět rutinní činnosti, které jim umožňují „zpracovávat“ klienty v masovém měřítku.

Zjištění ukazují, že pravomoc zaměstnanců úřadu práce volně o klientech rozhodovat je poměrně široká, ale zároveň podléhá intenzivní kontrole. Centralizace služeb zaměstnanosti umožnila cílenější uplatňování represivních opatření, ukázňování a strategií odrazování. Dopady jsou přitom největší u lidí žijících v chudobě a zažívajících sociální vyloučení. Aktivační praktiky přispívají k prohloubení sociálního vyloučení a zvyšují riziko umístění klientů do nestabilních pracovních situací. Dlouhodobě nezaměstnaní často čelí při vstupu na trh práce více překážkám a získání zaměstnání mnohdy nestačí ke změně jejich sociální situace. Tito lidé potřebují komplexní podporu při překonávání svého sociálního znevýhodnění. Koordinované poskytování služeb v této oblasti však dosud není k dispozici.