Zemřel emeritní rektor JAMU profesor Alois Hajda

Ve věku nedožitých třiadevadesáti let zemřel emeritní rektor JAMU prof. Alois Hajda (narozen 7. července 1928). Tato výrazná osobnost českého moderního divadla nastoupila ke studiu divadelní režie na Divadelní fakultu JAMU v roce 1949. Již v šedesátých letech zde pedagogicky působil.

Na svoji alma mater se Hajda po normalizačním vyhazovu roku 1971 vrátil počátkem devadesátých let jako pedagog a prorektor. Mezi lety 1997 a 2003 v nejvyšší funkci rektora přispěl k výraznému rozvoji školy na domácím i mezinárodním poli.

Profesorem zde byl jmenován v roce 1992. V období svých nejvyšších akademických funkcí byl Alois Hajda aktivním členem a později předsedou Poradního sboru pro kulturní politiku Rady města Brna, dále členem pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro umělecké obory.

Souběžně se zapojoval jako člen uměleckých rad JAMU, AMU, Divadelní fakulty AMU aj. V roce 2002 převzal Cenu města Brna v oboru dramatické umění. Alois Hajda byl jednou z nejrespektovanějších osobností JAMU.

Poslední rozloučení se na přání pozůstalých uskuteční pouze v rodinném kruhu. Na škole vznikla dvě veřejná pietní místa, na kterých si tohoto jedinečného absolventa, významného pedagoga a druhého porevolučního rektora JAMU připomínají: ve venkovním foyer Divadla na Orlí a na Divadelní fakultě, na níž vystudoval obor divadelní režie. Právě při vstupu na fakultu je pro kolegy, studenty ale i veřejnost vystavena i kondolenční kniha, do níž se lze podepsat a která bude v příštím týdnu předána rodině.