Devatenáctý ročník vědecké konference Hradecké ekonomické dny (HED) byl online

Hradec Economic Days (HED) pořádá Fakulta informatiky a managementu UHK ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou ve Wrocławi a Ekonomickou univerzitou v Krakowě již od roku 2003. K letošní dvoudenní akci přibyl ještě jeden spolupořadatel, a to Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií, které se zapojilo v rámci projektu OP VVV.

Předjubilejní ročník byl bohužel, jako většina událostí roku 2020 a 2021, poznamenán pandemií, a tak se celé dění přesunulo do prostředí MS Teams. Akci moderoval doktor Ivan Soukal, jeden z hlavních pořadatelů konference, který v úvodu předal slovo rektorovi Kamilu Kučovi a děkanovi FIM UHK Josefu Hynkovi. Prorektorka pro studium a spolupráci s praxí a současně předsedkyně konference Petra Marešová poté oficiálně zahájila konferenci.

Následovaly prezentace tří ve svém oboru etablovaných odborníků. První hovořil exguvernér ČNB a nynější předseda dozorčí rady ČSOB Zděněk Tůma na téma dvou velkých krizí a otázky, co bude následovat. K tématu krizí přispěl také absolvent FIM UHK doktor Pavel Čejka ze společnosti Tableau software v Londýně. Ve své prezentaci poukázal na několik projektů zaměřených na možná řešení krizových rozhodnutí. Zdůraznil hlavně důležitost rychlosti a přesnosti řešení, čehož je možné dosáhnout kvalitnější prací s daty a jejich vizualizací. Třetím řečníkem první části konference byl doktor Tiam-Lin Sze ze singapurské instituce pro transfer technologií IPI Singapore, který představil téma komercializace technologií a open innovation a předeslal doporučení, jakým způsobem nejlépe propojovat akademiky s praxí. Doktor Sze mimo jiné spolupracuje s kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity a jeho dlouholeté zkušenosti byly příjemnou tečkou plenární schůze, kterou sledovalo v průměru přes 170 diváků.

Druhý blok konference byl věnován příspěvkům autorů z bezmála 13 zemí. „Tento rok bylo po recenzním řízení přijato 95 příspěvků, jež byly zahrnuty do sborníku HED 2021 a my pevně věříme, že se i letos sborník objeví ve vědecké databázi Web of Science. V minulosti jsme slavili úspěch již více než desetkrát. Hradec Economic Days jsou současně v poslední fázi evaluace pro indexování v další prestižní vědecké databázi Scopus – přejme si štěstí,“ podotýká s úsměvem jeden z hlavních organizátorů konference Ivan Soukal.

Součástí konference byly také tzv. peer-learning sekce transferu technologií vedené profesorem Ondřejem Krejcarem, prorektorem pro vědu a tvůrčí činnost UHK, a zahraničními hosty z Oslo Metropolitan University a z University of Granada. Velký ohlas měla přednáška řečníků z Technické univerzity Košice, doktorů Čižmára a Michalka. Doktor Čižmár představil ekosystém a procesy University Science Park Technicom a doktor Michalek reprezentoval „best practice“ na společnosti Ceelabs. Popsal sedmiletou cestu za úspěchem a představil produkt, který se úspěšně daří komercionalizovat i pro mezinárodní zákazníky.

Dalším hostem HED 2021 byl profesor Oldřich Rejnuš. Ten ve své prezentaci ostře varoval před budoucím ekonomickým vývojem, neuváženým zvětšováním peněžní zásoby a zadlužením. Tato přednáška měla velkou návštěvnost i z řad studentů, a to nejspíš proto, že neočekávali takto negativní předpověď. „I když se v některých bodech přednášky názorově Katedra ekonomie odlišuje, byli jsme rádi, že studenti po této přednášce budou brát otázky zadlužení systému veřejných financí a monetární politiky mnohem vážněji,“ upřesňuje doktor Soukal.

„I když byl 19. ročník úspěšný, celý organizační tým doufá, že se jednalo o poslední distanční ročník a že se ten jubilejní dvacátý budeme moci sejít prezenčně. Osobní kontakt a tu pravou atmosféru konference přeci jen online forma nahradit nedokáže,“ shrnuje HED 2021 Ivan Soukal.