Další mezinárodní úspěch klarinetisty Aleše Tvrdíka z Hudební fakulty JAMU

Mladý klarinetista Aleš Tvrdík, který je studentem druhého ročníku bakalářského studia na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě prof. Mgr. Milana Poláka a  doc. MgA. Víta Spilky, se opět prosadil v mezinárodním měřítku. Po prosincovém úspěchu na Mezinárodní klarinetové soutěži Sava Dimitrov v bulharské Sofii nyní Tvrdík ve své kategorii obdržel Grand Prix Mezinárodní online soutěže Opus 2021 v polském Krakově.

Tvrdík se v opravdu velké konkurenci prosadil absolutně. V pěti věkových kategoriích se na klání Opus 2021 utkala téměř stovka klarinetistů, zejména z Polska, ale i z ostatních zemí Evropy. Odborná porota Tvrdíkovi jako jedinému kandidátovi udělila maximální možný počet pětadvaceti bodů, čímž se stal bezvýhradným nositelem Grand Prix celé klarinetové kategorie.

„Svoji nahrávku jsem pořídil v rámci nynější studijní stáže na Sibeliově akademii v Helsinkách, která je po stránce vybavenosti nahrávacími zařízeními na velmi vysoké úrovni. Natáčení je vždy velmi přínosná zkušenost, která mě motivuje posunout svou pomyslnou “laťku“ o něco výš,“ uvedl na dotaz z Finska oceněný mladý umělec. Tvrdík uspěl se dvěma sólovými skladbami Bély Kovácse – Hommage á Richard Strauss a Edisona Denissowa – Sonata pro sólový klarinet.

Mezinárodní soutěž Opus pořádá od roku 2019 nadace Life and Art v Krakově. Jedná se o soutěž, na kterou se mohou hlásit prakticky všichni instrumentalisté, jelikož je členěná do kategorií od smyčcových nástrojů, přes dechové, bicí až po komorní hudbu. Podmínkou bylo zaslání nahrávky v určité délce odpovídající kategorii, do které se uchazeč hlásil. Ve Tvrdíkově případě to bylo mezi 10 a 15 minutami.

Klarinetová kategorie byla letos v Krakově velmi hojně zastoupena. Českou republiku student HF JAMU reprezentoval společně s Natálií Hrdovou, která získala skvělé 1. místo v nižší věkové kategorii C a která nastupuje v příštím akademickém roce do prvního ročníku bakalářského studia právě na Hudební fakultu JAMU.

„Chtěl bych tedy zejména poděkovat všem profesorům za jejich podporu a nasazení. Profesoru Harrimu Mäkimu ze Sibeliovy akademie, dále profesoru Milanu Polákovi a docentu Vítu Spilkovi, pod jejichž vedením jsem se za poslední dva roky dokázal prosadit již na čtyřech velkých mezinárodních soutěžích,“  doplnil Tvrdík.

Anglický web soutěže včetně přehledu a ocenění účastníků:

http://en.lifeandart.eu/en/opus2021/

Při nahrávce ve Finsku mohl být v sále přítomný pouze interpret a korepetitorka. Odkaz na videonahrávku: