Englišovy memoáry představují první republiku s nadhledem a humorem

Vychází druhý díl ediční řady Masarykovy univerzity Pocta osobnostem: Dílo Karla Engliše, věnovaný Englišovým vzpomínkám na období první republiky. Kromě doposud nevydaného textu kniha přináší řadu unikátních dokumentů z veřejných i soukromých archivů.

Na šedesáté výročí úmrtí Karla Engliše vycházejí jeho vzpomínky na období první republiky. Kniha nese název Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku. Českého  národohospodáře a státníka představuje z nezvyklého pohledu: jako člověka, který rád vyprávěl, žertoval a smál se.

„Je-li pravda, že vtip je koření života, je jistě kořením politiky. Na lidech, o nichž se velmi mnoho mluví a píše – a k nim patří nesporně politikové –, nás velmi často zajímá to lidské. Je tedy o politický humor zájem větší nežli o obyčejnou anekdotu. Proto jsem sebral některé humorné události, kde jsem byl subjektem nebo objektem, do sbírky pro rozveselení i poučení našich potomků; též k dokreslení historie,“ vysvětluje v úvodu knihy Karel Engliš.

Okouzlující smysl pro humor a elegantní nadhled, s nimiž autor popisuje řadu událostí i osobností veřejného života první republiky, se v některých později psaných kapitolách setkávají s určitou nostalgií. 

„To je dáno okolnostmi vzniku memoárů. Karel Engliš je psal postupně mezi lety 1932 a 1959, tedy také v době, kdy totalitní režim pronásledoval jej i řadu jeho příbuzných, kolegů a přátel. Nicméně mně připadá pozoruhodné, že v knize převládají vtip, velkorysost a schopnost odpouštět, které Englišovi i za totality umožňovaly žít v prostoru vnitřní svobody,“ říká Alena Mizerová, ředitelka nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

K objevení a přepsání rukopisu přispěli členové Spolku přátel Karla Engliše, který vedle ediční řady spolupracuje také na digitalizaci rozsáhlé Englišovy pozůstalosti. Právě díky digitalizaci různých archivních fondů, na níž se významně podílí Česká národní banka, získala kniha bohatý obrazový doprovod v podobě fotografií, kreseb či dopisů. Součást knihy tvoří rovněž nedávno objevené karikatury, jež Engliš pořizoval během jednání prvorepublikových kabinetů. 

Kniha vychází s podporou České národní banky. „Jsem velmi rád, že jsme mohli podpořit toto vydání vzpomínek profesora Karla Engliše. Jsem přesvědčen, že Karel Engliš byl mimořádnou osobností v dějinách české, respektive československé národohospodářské teorie a praxe. Englišovy vzpomínky představují skvělé připomenutí jeho úctyhodného života a díla, kterým k nám promlouvá i dnes,“ uvádí guvernér České národní banky Jiří Rusnok.