Žáci základních škol usedli v Hradci na zkoušku do vysokoškolských lavic

Každoročně děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) Josef Hynek navštíví malotřídní školu v blízkém okolí a uvítá prvňáčky. Následně pak na oplátku žáky a žákyně pozve na FIM UHK, kde je provede kampusem a připraví s kolegy pro děti pestrý program.

Tuto tradici však v minulém roce narušila pandemie koronaviru a delší dobu nebylo možné setkání uskutečnit. Až nyní. Tento týden přivítala fakulta hned dvě základní školy, které leží nedaleko od sebe a nacházejí se v Pardubickém kraji, a to ZŠ Hnátnice a ZŠ Zámrsk.

Na padesát malých školáků a školaček, kteří s pedagogickým doprovodem dorazili na dvě etapy, mělo možnost usednout do vysokoškolských lavic, nahlédnout do počítačové učebny nebo nové e-sportové místnosti. Celým programem je provázel sám děkan Hynek a připravil si pro své hosty také soutěžní kvíz.

Návštěvníci si zkusili ovládat roboty a na sousední Přírodovědecké fakultě byli svědky několika fyzikálních experimentů včetně pokusů s kapalným dusíkem. Cestu do Hradce Králové výletníci završili v Archeoparku Všestary.

„Všem žákům i pedagogům se dlouho plánovaný výlet na univerzitu moc líbil. Děti nadchlo moderní vybavení a příjemné prostředí fakulty. Mezi nejsilnějšími zážitky zmiňovaly pokusy v chemické laboratoři, počítačové vybavení školy, zábavný kvíz a možnost vyzkoušet si ovládat a programovat roboty,“ zhodnotila výlet ředitelka ZŠ Hnátnice Ladislava Vítková.

Tradici opětovaných návštěv drží pan děkan už několik let. Letos byla zastávka v Nových Hradech jeho jubilejní desátou návštěvou. V minulosti 1. září podpořil například prvňáčky v Orlickém Záhoří, Peci pod Sněžkou, Budislavi, Jamném nad Orlicí či Jehnědí. Zmíněné školy následně přijaly jeho pozvání a strávily příjemné dopoledne na FIM UHK.