Biz Sim Cup 2021 na UHK zná své vítěze. Nejúspěšnějším studentům vynesla soutěž finanční odměnu

Své manažersko-ekonomické dovednosti přišlo poměřit přes 60 soutěžících ve 13 týmech. Podstatou soutěže byla logistická hra, kde každý tým představoval samostatnou firmu na virtuálním trhu. 

„Podstata simulační hry spočívala ve stanovení vhodné logistické strategie, při které bylo nutné zásobovat centrální sklad produkty od dodavatele a regionální sklady napojené na centrální sklad. Odbyt prodávaných produktů závisel na vhodně zvolené cenové politice. Ceny produktů bylo třeba zvolit s odpovídající marží, aby bylo možné konkurovat ostatním týmům. Simulační hra je realizována v prostředí systému SAP S/4 HANA. Soutěžící se tak seznámili s předním podnikovým informačním systémem,“ upřesňuje hlavní koordinátor soutěže docent Pavel Čech.  


Všechny týmy byly za své úsilí oceněny dary od společnosti Škoda Auto, a.s., která je spolupořadatelem akce. První místo obsadil šestičlenný tým s názvem Tým1 a získal finanční odměnu 20 000 Kč, „B“ Tým si za druhé místo rozdělil částku 12 000 Kč a bronzoví Ci(o)nquerors si odnesli odměnu v hodnotě 8 000 Kč. 

Vítězný tým, který dosáhl nejvyšší hodnoty firmy, která závisela nejen na zisku z prodaného zboží, ale také na finanční zodpovědnosti vyplývající z míry zadlužení, nyní čekají velké přípravy na národní finále soutěže, které proběhne v prostorách Škoda muzea v Mladé Boleslavi dne 26. 11. 2021. Utkají se tam vítězné týmy ze školních kol, kromě UHK tedy ještě tým z České zemědělské univerzity v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze.

„Příjemně nás překvapil velký počet přihlášených týmů, a i když bylo trochu složitější všechny týmy dostat do jedné učebny, nakonec se to podařilo a výsledkem byla vynikající soutěživá atmosféra,“ uzavírá Pavel Čech.