Ohlédnutí se za soutěží Biz Sim Cup 2021. Týmy se nakonec utkaly online

Na konci roku se konalo národní finále soutěže ŠKODA Biz Sim Cup 2021. Původně se měla závěrečná „bitva v manažersko-ekonomických dovednostech“ odehrát v prostorách Škoda muzea v Mladé Boleslavi. Situace tomu ale nepřála a týmy se nakonec utkaly online.

Soutěže se zúčastnilo celkem 129 studentů ze tří vysokých škol, a to z Univerzity Hradec Králové (UHK), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

Do finálového kola soutěže postoupilo 43 soutěžících v 9 týmech. Vítězné skupiny studentů z předchozích školních turnajů se utkaly v 5 kolech simulační hry, kde každé kolo mělo 10 virtuálních dní. Zvítězil a pohár pro celkového vítěze soutěže i včetně finanční odměny ve výši 40 000 korun si odnesl tým s originálním názvem „Tým, co hledá jméno“ z ČZU. Stříbrné a bronzové místo obsadili hráči z VŠE. Soutěžící z Fakulty informatiky a managementu UHK se umístili na čtvrtém, šestém a osmém místě. Celkově byla v soutěži rozdělena částka 200 000 korun, kterou věnovala společnost ŠKODA AUTO jakožto generální partner. Technologickým partnerem byla společnost SAP ČR, která vítězům zajistí exkurzi do svých laboratoří.

„Na informaticky i ekonomicky zaměřených fakultách se o podnikových infomačních systémech velmi často hovoří. Málo kdy však mají studenti možnost setkat se s konkrétním podnikovým informačním systémem prakticky. Díky soutěži si studenti mohli reálně vyzkoušet prestižní podnikový informační systém SAP S4/HANA ve virtuální tržní ekonomice. Pozitivní hodnocení soutěže od zúčastněných studentů potvrdilo, že získávání nových poznatků soutěživou formou je pro studenty velmi atraktivní,“ uvádí hlavní koordinátor soutěže docent Pavel Čech z Fakulty informatiky a managementu UHK.