Fakulta sociálních studií OU má netradičního člena – robotického tuleně

Netradiční člen Fakulty sociálních studií bude zapojen do výuky, ale i do výzkumu díky spolupráci fakulty v mezioborovém projektu Smart-x. Robotický tuleň PARO byl již před lety vyvinut v Japonsku. Dnes se takřka po celém světě využívá zejména v sociálních a zdravotních službách pro své terapeutické účely.

Podle řady výzkumů PARO zlepšuje kvalitu života nejen u seniorů, pomáhá zmírňovat osamělost, úzkost a přispívá k emocionální pohodě. Na Fakultě sociálních studií najde PARO nové uplatnění, a to nejen ve výzkumu, ale také ve výuce předmětu Moderní technologie, inovace a výzkum v sociální práci se seniory. Smyslem tohoto předmětu je, aby studenti získali přehled o moderních technologiích a inovacích v praxi a výzkumech sociální práce se seniory a uměli zhodnotit jejich přínos i limity.

Více ve videu zde.