Oldřich Richterek jmenován emeritním profesorem Univerzity Hradec Králové

Odborník na ruský jazyk a literaturu a dlouholetý pedagog Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) profesor Oldřich Richterek obdržel čestný titul emeritní profesor Univerzity Hradec Králové. Jmenovací dekret převzal od rektora univerzity Kamila Kuči 31. ledna 2022 na návrh Vědecké rady Pedagogické fakulty UHK.

V kontextu české, ale i československé rusistiky, je profesor Oldřich Richterek uznáván především jako významný odborník na tvorbu A. P. Čechova, které věnoval mj. také svou monografii Umělecký styl prózy A. P. Čechova v interpretaci českých překladatelů. Další významnou linii jeho odborné práce tvoří široké téma dialogu kultur, především dlouhodobá a mnohostranná reflexe recepce ruské literatury v českém prostředí, které věnoval monografii Dialog kultur v uměleckém překladu. Příspěvek k česko-ruským kulturním vztahům. Dialog kultur se jeho zásluhou stal tématem, které je již více než dvě desetiletí v povědomí českých i zahraničních rusistů a slavistů spojeno s Katedrou ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Z jeho iniciativy původně komorní akce přerostla v tradici mezinárodních konferencí.

Na Katedře ruského jazyka a literatury PdF UHK působil profesor Richterek v letech 1980–2020. Jeho pedagogická činnost měla široký záběr, vyučoval ruskou literaturu od nejstarších dob až do počátku 20. století, věnoval se didaktice literatury a později také výuce teorie literatury. V průběhu své dlouhé akademické kariéry přednášel na všech českých a na mnoha evropských rusistických pracovištích.

Profesor Oldřich Richterek se také zasloužil o transformaci Pedagogické fakulty na Univerzitu Hradec Králové, a to nejprve ve funkci proděkana pro zahraniční styky a rekvalifikaci Pedagogické fakulty, posléze jako děkan Pedagogické fakulty (1991–1992), rektor Vysoké školy pedagogické (1992–1995) a děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (1996–1999). Stál také u zahájení výstavby budovy A, Objektu společné výuky, která se stala základem univerzitního kampusu Na Soutoku. V letech 2001–2004 působil jako vedoucí katedry.

Vedle profesorů Bohumila Vybírala , Františka Kuřiny a Františka Musila jde teprve o čtvrtého emeritního profesora Univerzity Hradec Králové. Emeritním profesorům přísluší nadále vybraná práva člena akademické obce, jako je například konání přednášek nebo využívání univerzitního zázemí a vybavení.